Debatt

Mer frihet för alla att tro 2020

När polarisering, främlingsfientlighet och nationalism ökar blir frågan om religionsfrihet och alla människors lika värde akut. Tre av fyra människor lever i länder där rätten att tro, tänka och praktisera sin tro eller övertygelse är kraftigt begränsad. Kristna följt av muslimer och judar är de mest förföljda religiösa grupperna. Men också mindre grupper som bahaier och yazidier är svårt förföljda. Därför är religions- och övertygelsefrihet för alla, både i Sverige och internationellt, en avgörande fråga för svensk kristenhet under 2020.

Religion är ofta en blind fläck i den svenska debatten. Trons betydelse för människors liv, drömmar och handlingar är underskattad. Därför blir religions- och övertygelsefrihet en mänsklig rättighet som kommer på undantag både i inrikes- och utrikespolitiken.

Svenska missionsrådet arbetar internationellt med religions- och övertygelsefrihet för alla. Detta gör vi när lokala kyrkor och samarbetsorganisationer, världen över, ber om hjälp, för att vi är övertygade om att alla människor är skapade med lika värde, fri vilja och lika rättigheter. Utan religions- och övertygelsefrihet nekas människor också andra grundläggande mänskliga rättigheter som säkerhet, yttrandefrihet och utbildning. Kvinnor drabbas oftast hårdare än män när religionsfriheten kränks.

Oron för förföljda kristna i världen är befogad. Det är naturligt för kyrkor i Sverige att solidarisera sig med trossyskon. I länder där kristna förföljs är deras framtid enbart säkrad om de kan dela religionsfriheten med sina grannar. Det finns ingen motsättning mellan att ha ett starkt engagemang för mission och att kämpa för religions- och övertygelsefrihet för alla. Mission förutsätter både frihet att dela sin tro och full respekt för människors frihet att själva välja tro och att leva efter sin inre övertygelse.

Vår värld behöver mer frihet för människor att tro. Denna frihet ger oss starkare demokratier och större respekt för människors olikheter. En bättre värld helt enkelt.

SMR utmanar svensk kristenhet att:

• kräva av våra politiker att de verkar för religionsfrihet för alla, i Sverige och internationellt och att de ökar sin kunskap om religion,

• be för och på andra sätt stödja arbete för religionsfrihet i kyrkors och enskilda organisationers internationella arbete,

• ha mod att respektfullt dela vår tro och att lära oss mer om hur andra tror, inte minst för att bättre förstå de människor som söker skydd från förföljelse i vårt land.

Den här debattartikeln är del av en serie där skribenter fått i uppdrag att formulera en utmaning för kristenheten 2020.

Kristina Patring, rådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet.

Petter Jakobsson, rådgivare religion och utveckling, Svenska missionsrådet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig