09 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Etableringsstopp för nya kristna friskolor hindrar mångfalden

Nilsson argumenterar att sekulärhumanism skulle vara värde-neutralt, medan kristna värderingar framställs som extrema.

Många är de som genomskådar den bluffpoker som nu spelas på hög nivå, skriver Bo Nyberg.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Jag tror det är viktigare än någonsin att vi står upp för en sekulär stat, skriver Maria Nilsson,  kristen och riksdags­ledamot (L) Göteborg och ledamot i utbildningsutskottet i en debattartikel i Dagen (14/1).

Regeringen ämnar ju gå vidare med planerna att strypa tillgången av de konfessionella skolorna i vårt land. Ogenerat säger regeringens skolansvarige Anna Ekström, i samband med utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (8/1) att man helst vill förbjuda dessa skolor helt, men på grund av det parlamentariska läget får man se detta som en lyckad kompromiss – nämligen att från 2023 förbjuda nyetableringar av konfessionella skolor.

Handlar det inte om viljan att bli av med muslimska skolor? Ja och nej, men mest nej vågar jag påstå. Sen 1897 har socialdemokratin varit emot uttryck för tro i det offentliga rummet, till exempel i skolan, och då fanns det i stort sett inga islamska uttryck över huvud taget i Sverige. Där och då planterades den inhemska religionsfobin. I praktiken fick dock pragmatiska socialdemokrater övertaget och folkrörelsernas kraft förenades när arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen gjorde gemensam sak och stod upp för människovärdet och ett värdigt samhälle.

Tyvärr har nu delar av den sekulärhumanistiska rörelsen, som gjort ”frihet från religion i det offentliga rummet” till ett av sina huvudmantra, blåst liv i den religionskritiska delen av arbetarrörelsen och även framgångsrikt lyckats styra delar av den liberala rörelsen, inklusive Maria Nilsson, i den riktningen. Nilsson argumenterar utifrån att sekulärhumanism skulle vara värdeneutralt, medan kristna värderingar framställs som extrema och indoktrinerande.

Muslimska skolor som följer lagen och som tar avstånd från extremism är inget hot mot den svenska demokratin – det vet alla initierade runt detta, så också regeringens utredare Lars Arrhenius. Genom att stödja de goda exempel som finns, kan avarterna och kriminalitet bekämpas. Detta påpekar också utredningen och ger förbättringsförslag i den riktningen. Detta vet också ansvarig minister, Ekström, men om man tänker i tankar av kollektiv bestraffning för att nå dogmatiska mål, hamnar men fel. Åsiktsförtryck tar alltid fasta på grupper och vägrar att se individen.

Valet vi nu står inför är om den dogmatiska sekularismen ska få ytterligare tolkningsföreträde i den svenska skolan – med förstärkt utrymme för mobbning av oliktänkande – eller om frihet och pluralism ska få fortsätta sitt återtåg, in i skolväsendet och in i det svenska samhället. Nykterister, troende, sociala reformatorer till vänster, höger och i mitten, behöver nu alla stå upp för religionsfrihet i det offentliga rummet. Här utgör de välskötta konfessionella skolorna en garant för ett pluralistiskt samhälle. Dåliga skolor, alla kategorier, tillför inget.

Det kristna inflytandet i det offentliga rummet demoniseras ständigt genom historiska nidbilder av en förtryckande enhetskyrka, en insnöad och lagisk frikyrklighet, eller med det stora trumfkortet: sekten i Knutby. Dessa nidbilder, som dessutom konsekvent kompletteras med faktiska felsägningar, om några konfessionella skolor används för att osynliggöra den stora majoritet i det svenska offentliga rummet – inklusive i skolan – som vill fred, mångfald, kreativ utveckling och försoning. Många, nya och gamla svenskar, är de som bejakar vårt kristna kulturarv och som genomskådar den bluffpoker som nu spelas på hög nivå. Bluffen att frihet från religion i det offentliga rummet skulle vara lösningen på bland annat de integrationsproblem som år efter år sopats under mattan. Är det inte i stället nu dags att tillsammans rulla undan mattan och vårstäda, i den anda som byggde Sverige där man vågade lita på och betro även den som inte tyckte som jag?

Replik Läs "Därför är etableringsstopp rätt" på Dagen.se debatt

Bo Nyberg

Ordförande kristna fri­skolerådet

---

Fakta:

  • 14 januari

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt