Debatt

Israels ambassadör: Frågorna som borde ha ställts till Irans ambassadör

Den fria världen måste enas mot denna hänsynslösa regim som önskar bringa om intet alla de värden vi sätter högst, skriver Ilan Ben-Dov.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050

Jag har med stort intresse läst uttalandena av Irans ambassadör, Rasoul Eslami, i svensk press häromdagen. Uttalandena i fråga berörde huvudsakligen den iranska nedskjutningen av ett ukrainskt passagerarplan, där 17 svenskar miste livet. Man får intrycket att de frågor som framställdes inte konfronterade ambassadören med den iranska regimens sanna ansikte.

Varje diskussion om Iran har att ta hänsyn till följande grundläggande faktum: Iran är en islamistisk, teokratisk diktaturstat som styrs av en klick ledande ayatollor vilkas makt baseras på förtryck, rädsla och övervåld.

Vad vi har att göra med är en totalitär regim, vilken har som sin främsta uppgift att exportera den shiitiska revolutionen världen över, också till västvärldens fria demokratier inklusive Europa.

Den iranska regimen förtrycker kvinnor, förföljer hbtq-personer, undertrycker med våld rätten till yttrandefrihet liksom rätten till fri politisk organisering och all annan form av opposition mot regimen.

En ekonomiskt gynnad elit som går under namnet "Revolutionsgardet" tvekade inte att nyligen använda skarp ammunition mot demonstranter och döda hundratals av dessa, vilkas enda "brott" var att fritt uttrycka sitt motstånd mot regimen.

Utöver allt det ovan sagda, skall tilläggas att ayatollah-regimen under de senaste 20 åren har investerat miljarder i sina ansträngningar att utveckla kärnvapen.

Det iranska programmet för utveckling av kärnvapen har som målsättning att tillförsäkra Iran en ställning av hegemoni i Mellanöstern, först och främst genom att hota de sunni-arabiska regimerna. Iran döljer heller inte sin långsiktiga ambition att fortsätta exportera den shiitiska revolutionen till västvärlden, när man väl uppnått hegemoni i Mellanöstern.

Utöver sitt militära kärnvapenprogram investerar Iran också miljarder i utveckling av ballistiska långdistansmissiler, vilkas avsedda syfte är endast ett – att med kärnstridsspetsar kunna nå Europa och övriga världen.

Det är särskilt intressant att följa det systematiska och välorkestrerade sätt på vilket Iran agerar. Samtidigt med dess utveckling av kärnvapen och långdistansmissiler, investerar ayatollah-regimen miljarder i finansiering, träning, beväpning och aktivering av ett stort antal terroristorganisationer vilka agerar som Irans förlängda arm världen över.

Var och en som betraktar Mellanösterns karta, ser lätt att överallt där man finner våld, krig, terror och lidande finner man också en iransk närvaro. Man återfinner Iran i Syrien, Libanon, Jemen, Irak och Gaza. Iran har blivit den ledande kraft i Mellanöstern som systematiskt gör skada på den politiska, sociala och ekonomiska stabiliteten i regionen varhelst möjlighet ges.

Det är förvånansvärt att se vilka penningsummor och vilka ansträngningar den iranska regimen investerar i de olika terroristorganisationer vilka går dess ärenden in Mellanöstern: Hizbollah i Syrien och Libanon, houtierna i Jemen, shiamiliserna i Irak och Islamiska Jihad i Gaza.

Det kan inte understyrkas nog att varhelst man finner våldshandlingar, fruktan och förtryck i Mellanöstern finner man också mullah-regimen i Iran.

I intervjun med Irans ambassadör blev denne tillfrågad om Irans uppmaningar till att utplåna staten Israel. Mycket riktigt är Iran också i detta avseende ett unikt fenomen. Det är det enda land i världen som öppet och officiellt uppmanar till utplåningen av en stat, den judiska staten.

Irans ambassadör hävdar att det land han företräder inte är fientligt mot judar och berörde inte folkmordsretoriken mot Israel. Det behöver knappast påpekas att detta slags retorik är ett uttryck för den renaste form av antisemitism. Ambassadören är säkerligen medveten om det faktum att uppmaningar att utrota det judiska folket efter andra världskriget knappast legitimt kan komma till uttryck. Det är av denna anledning som Iran "endast" yrkar på Israels utplånande. Ett iranskt atomvapen avser att tjäna detta syfte.

Avslutningsvis vill jag påminna oss alla att den fria världen måste enas mot denna hänsynslösa regim som önskar bringa om intet alla de värden vi sätter högst. Varje land som idkar handel med Iran eller investerar i Iran möjliggör denna grymma och våldsbenägna diktaturs fortsatta existens.

Ilan Ben-Dov, Israels ambassadör

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig