17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Enligt Bibeln är det klart vilka löftet gäller

Evert Svenssons artikel i Dagen den 13 februari är ett nytt exempel på Broderkapsrörelsens (nu Tro och solidaritet) negativa inställning till Israel.

Ett citat från Henrik Grenholm i nummer tio av tidningen Broderskap 1971. Han skrev: ”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”

Nu är ju inte Abraham den första människan på jorden, inte ens i det område som romarna kom att benämnde Palestina. Det fanns folk där redan innan Abraham fick löftet om ett land Gud skulle visa honom (1 Mos 12:7). Han befann sig då med sin fars släkt i Haran i nuvarande Turkiet.

Vilka gällde löftet då för förutom Abraham själv? I 1 Mos 16:10–12 gavs löfte till Hagar om Ismaels kommande ättlingar. I 1 Mos 17:15–21 gavs även till Abraham löfte om Ismaels kommande ättlingar, men också löftet om Isak och om att det var genom honom som förbundet skulle upprättas.

Abraham fick för övrigt ytterligare sex söner och förmodligen även döttrar. Isak fick i sin tur två söner, men välsignelsen fördes vidare till Jakob (1 Mos 27).

Det finns alltså många som kan hävda att de är Abrahams ättlingar och ännu fler kan hävda att de är ättlingar till dem som fanns i landet samtidigt med Abraham eller ännu tidigare. Men enligt Bibeln är det klart vilka löftet gäller, även om det kan diskuteras vad det innebar.

Om vi återgår till dagens situation har araberna – och inte bara de inom det forna mandatet ”Palestina” – varje gång motsatt sig att israeler får någon rätt till landet, de kan ju i mindre antal få bo och leva där, men att dela området med dem har araberna varje gång satt sig emot. FN:s delningsplan innebar att Israel skulle vara mycket sårbart och omöjligt att försvara mot en numerärt så mycket större arabisk befolkning. Nu lyckades Israel trots det försvara sig 1948 och därtill utvidga sitt område. Sedan har som vi alla vet en rad krig följt genom åren.

Nu har, som Evert Svensson skrev, Väst­banken och Gaza indelats i A-, B- och C-områden. Palestinierna blev självstyrande i A-områdena. Men vad hände? Från dessa A-områden har det skjutits mot civilbefolkningen i Israel, självmordsbombare har sänts ut och från Gaza har det också skickats ett mycket stort antal raketer, något vi själva fick erfara då vi var där i november 2019.

Ingemar Juhlin, Vintrosa

Fler artiklar från Debatt