Debatt

Vi har ansvar att varna för osund karismatik

Ett sunt Andens liv där olika Andens gåvor flödar och brukas rätt kan innebära något fantastiskt, skriver pastor Gunnar Johansson.

Utifrån den viktiga och intressanta debatt som pågått och pågår i tidningen Dagen, angående behovet av profettjänsten i vår tid (Dagen 21/2), vill jag peka på vikten av en sund karismatik. Som pingstpastor räknar jag mig som karismatiker och har en övertygelse om att en erfarenhet av den helige Ande och andens gåvor, har stor betydelse för varje kristen och församling.

Vi som andliga ledare, i olika församlingar, behöver verkligen uppmuntra alla kristna i dag, att öppna sitt liv för den helige andens kraft, och med stor frimodighet förkunna evangelium om frälsning och tro på under och tecken.

Jesus betonade betydelsen av uppfyllelsen av anden, för att få kraft till tjänst (Apg 1:8). Uppfyllelsen av den helige Ande handlar alltså i första hand om att få "kraft till tjänst". Själva poängen, om man kan säga så, var inte eldstungorna som visade sig på pingstdagen (Apg 2:3) och de olika manifestationerna, utan just "kraften till tjänst". Därför när det i en del karismatiska sammanhang, blir mer fokus på manifestationerna och olika yttringar av Anden, än själva konsekvensen av Anden, finns det orsak att sätta upp ett varningens finger.

En osund karismatik och ett osunt bruk av Andens olika gåvor, är inget som främjar Guds rikes utbredande. Tvärtom. Om det ges utrymme för osund karismatik i en församling, utan att någon korrigerar detta, är risken stor att det på sikt både förstör och skapar ett misstroende även gentemot den sunda bibliska karismatiken.

Det finns också en risk i dag för osund karismatik, när en del så kallade profeter via Youtube förmedlar profetior, utan att dessa kan korrigeras om de skulle vara osunda och felaktiga. När man dessutom förstärker sina profetior med påståenden som att ”Gud har sagt” och ”Gud har talat ”, vilket naturligtvis kan vara fallet, bör man ändå vara extra på sin vakt som lyssnare. Inte minst påstådda profetiska tilltal om helande, vilket jag känner till exempel på, där det i stället slutat med en begravning, är inte alldeles enkelt att förklara för dem som har drabbats.

Dessa som profeterat om helande, när det inte har skett, borde uppsöka de närstående till dem som har drabbats av dessa profetior och be om förlåtelse. Men i stället drar man ofta vidare till nya sammanhang, där man förmedlar sina nya tilltal, och lämnar dem som drabbats åt sitt eget öde. Detta bör alla ledare som står för en sund karismatik, tydligt markera emot.

Ett sunt Andens liv däremot, där olika Andens gåvor flödar och brukas rätt, kan innebära något fantastiskt för en enskild kristen och i den församling där man finns med och tjänar.

Jag vill minnas att pastor Lewi Pethrus under en pastorsvecka där ämnet var betydelsen av andliga nådegåvor sa att vi aldrig skulle glömma bort att ”förståndet” också är en gåva. Klokt sagt av en klok andlig ledare.

Vill verkligen uppmana oss alla att vi öppnar våra liv för den helige Ande och en sund karismatik, och tar emot den kraft som gör att vi med stor frimodighet vågar vittna om Jesus mitt i vardagen. Både du och jag är kallade att vara vittnen åt Jesus 2020 i Sverige!

Gunnar Johansson, pastor

Fler artiklar för dig