Debatt

Välkomna hbtq-personer utan fördömanden

Hbtq-frågan handlar inte om principer. Den handlar om unika människor, skapade till Guds avbild, och om rätten att fullt ut bejaka sig som Guds barn, skriver debattörerna.

Dagens kristna är överens om att slaveri inte är i linje med Bibelns intention av människovärde, trots att en ”bokstavlig läsning” inte självklart ger stöd för den slutsatsen. Även om ett fåtal (framför allt unga kristna män) åter ifrågasätter att kvinnor undervisar, är de flesta överens om att orden ”kvinnan ska tiga i församlingen” inte är ett förbud mot kvinnliga pastorer. Frikyrkor välkomnar i dag omgifta som medlemmar och de, liksom de vars barn har lämnat kyrkan, kan ha ledande positioner – trots att det tidigare inte varit möjligt utifrån hur Bibeln tolkades.

Efter en omtolkning kan det vara lätt att glömma att frågan varit föremål för infekterade diskussioner, där många varit frustrerade och ännu fler blivit sårade och där konflikter varit som starkast strax innan förändringen skett. Just nu diskuteras hbtq intensivt inom delar av svensk frikyrka. I vissa församlingar är frågan färdigdebatterad för ett tjugotal år sedan. I andra församlingar är debatten intensiv och väcker starka känslor. Bibeltrohet ställs emot ett inkluderande förhållningssätt.

Diskussioner om att stadgar ska ändras så att hbtq-personer kan vara medlemmar och ledare pågår i flera samfund. Det som sker påminner om vad som tidigare skett inför större förändringar. Ny kunskap och mänskliga reflektioner ifrågasätter det synes självklara. Slutsatsen att Bibeln är tydlig om hbtq blir allt svårare att hävda, samtidigt som det framställs som avgörande att inte ändra hållning – på liknande sätt som inför tidigare förändringar, i exempelvis synen om slaveri eller om kvinnor kan vara ledare.

Vi vänder oss till hbtq-personer som finns i och omkring svenska frikyrkor. Vi ser med sorg på alla hårda och nedvärderande ord som riktats mot er och beklagar att diskussioner beskrivit er som ”en svår fråga”, i stället för människor med unika kompetenser, erfarenheter, önskemål och behov. Vi vill finnas tillsammans med er och verkar för att ni ska känna er välkomna utan fördömanden och utan förbehåll.

Vi vänder oss även till er som är oroliga för att ett bejakande av hbtq-personers identitet riskerar att urholka den kristna tron och Bibelns auktoritet. Vi utgår från att er ambition är Gudsrikets bästa. Det är också vår och vi ska anstränga oss för att vara sakliga i våra argument om varför det finns stöd i Bibeln och i den kristna traditionen för ett förändrat förhållningssätt.

Vi önskar att frikyrkan ska vara en plats för tro såväl som för stunder av tvivel, med stort utrymme att landa i olika tolkningar, men där dialoger följer Jesu attityder och värderingar när han upprättar dem som samhället stött bort. "Hbtq-frågan" handlar inte om "principer". Den handlar om unika människor, skapade till Guds avbild, och om rätten att fullt ut bejaka sig som Guds barn och aktivt ta ansvar för och del av församlingens liv.

Låt oss tillsammans gå in i det nya decenniet, där reflekterande och nya kunskaper om människan­ och Bibeln i sitt historiska sammanhang leder oss i de förändringar vi står inför. Låt oss tillsammans arbeta för att kyrkan ska vara ett tryggt rum, där vi alla, oavsett vilka Gud har skapat oss till, är lika självklara i Guds församling som medlemmar och ledare. Där vi i första hand ser till varandras väl och bär varandras bördor, inte lägger fler bördor på varandra!

Christian Eidevald, docent och utvecklingschef, Jönköping (EFK)

Ulrika Davidsson, produktionsspecialist inom hand- och fotkirurgi, Värnamo (tidigare medlem i SAM)

Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef, Nye (SAM)

Anna Berndes, pastor, Stockholm (Equmeniakyrkan)

P-O Flodström, karriärscoach och apologet, Borlänge (Pingst)

Marco Helles, utbildare i mänskliga rättigheter, Stockholm (Equmeniakyrkan)

Katarina Olvik, utbildningschef, Göteborg (Equmeniakyrkan)

Elisabet Ravelojaona, pastor och studentpastor, Stockholm (Equmeniakyrkan)

Linnea Samuelsson, studerande, London (Equmeniakyrkan)

Madeleine Söderberg, utvecklingsledare inom ungdomsfrågor, Sävsjö (EFK)

Lina Wistrand, sjukgymnast, Korsberga (SAM/Pingst)

Andreas Zimmergren, logistikspecialist, Värnamo (SAM)

Niclas Öjenbrant, product advisor och teolog, Örebro (EFK)

Läs mer EFK: Vi behöver bli bra på goda samtal om hbtq

Läs mer Elisabeth Sandlund: Vi måste kunna diskutera hbtq utan hat och övertoner

Fler artiklar för dig