07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Debattredaktören har ordet: Det är bara bra om det skaver lite!

Vi befinner oss i stilla veckan. De senaste veckorna på Dagen Debatt har dock varit allt annat än stilla, skriver Frida Park, debattredaktör.

Många vill skriva i Dagen och eftersom vi kan mäta på Dagen.se hur ni läser ser vi att många texter på sistone engagerat.

Förra veckan publicerade vi två debattartiklar som handlade om hur församlingar kan processa hbtq. Vad gäller dessa texter, liksom som de vi nyligen publicerade av Stefan Swärd och Lars Enarson, är det inte på debatt eller åsikt du finner Dagens linje. Den skriver vi på ledarsidan.

Och Dagens inställning är, som Elisabeth Sandlund skrev på ledarplats i går, att vi vill vara ett forum för saklig debatt. Ibland är den mild, ibland är den skarp. Ibland förs debatten i ämnen som i sig är polariserade. Men saklig ska den alltid vara. Och utan övertoner.

Det är här en debattredaktör kommer in. Det händer att texter refuseras eller skickas tillbaka med förslag på ändringar för att de inte lever upp till de krav på saklighet som vi ställer. Vi söker även aktivt efter debattörer som kan bidra med olika perspektiv i en fråga.

Ibland får vi samtal eller mejl från någon som är upprörd över en text vi publicerat på Debatt och som menar att tidningen har ett särskilt ansvar för vad som publiceras – det vill säga att texter som torgför åsikter som går emot Dagens inte ens bör införas.

Ja, vi tror att vi har ett särskilt ansvar. Ett ansvar att ge kristenheten ett forum där samtal, även i svåra frågor, kan föras. Vi ser med förskräckelse på de exempel där kristna inte vågat tillåta samtal där olika åsikter i viktiga frågor fått komma till tals. Exempel som av vissa upplevts som kvävande och lågt i tak eller till och med som åsiktsförtryck.

Dagen Debatt är ett forum där läsarna ibland kommer möta åsikter som skaver eller provocerar. Vi tror att det är viktigt. När du inte håller med erbjuds du möjligheten att fundera över varför. Men också möjligheten att lära hur andra kan tänka och på så sätt få en förståelse som gör att du, som tror eller tänker annorlunda, kan möta deras frågor och argument på ett bättre sätt. Den som vill övertyga någon om något, till exempel varför aktiv dödshjälp är en dålig idé, vinner ofta på att först sätta sig in i hur den andre tänker.

En fin fortsatt stilla vecka önskas alla läsare och debattörer som på olika sätt bidrar till ett respektfullt och sakligt samtal i Dagen!

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Debatt