Debatt

Merzek Botros: Vänd om till Herren i bön

Genom historien har Gud visat sig trofast och gripit in i svåra situationer. Låt oss be Gud om hjälp – den ende som kan hjälpa, skriver Merzek Botros.

Det framgår i Bibeln att människorna alltid misslyckades när de baserar sin trygghet och frid på ekonomiska eller politiska grunder. Allt detta ger en falsk frid. Den sanna friden finner man endast hos Herren, skriver Merzek Botros.

Till den svenska regeringen, kyrkan och dess ledare och till hela svenska folket! Jag framför min tacksamhet, i denna svåra tid, till vår regering och till alla de människor som jobbar på myndigheter och särskilt läkare och sjuksköterskor på sjukvården som anstränger sig för att hjälpa alla utsatta.

I Bibeln har Jesus lärt oss att Han finns, att Han lever och att Han hör varje människas rop till Honom, Han som har sagt: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila”.

Nu när vi konfronteras med en farlig pandemi som har orsakat tusentals människors död och som fortsätter att beröva folk sina kära – genom döden eller genom att man sätts i karantän. Allt tyder på att det kommer att vara en stor ekonomisk kris på jorden på grund av denna pandemi. Bibeln berättar om många olika händelser i historien där folk gått igenom svårigheter, hungersnöd, krig och epidemier men när folket vände sig om från sina synder och sökte Gud och Hans barmhärtighet grep Han in i svåra situationer och gav lösningar.

Herren har, under alla dessa omständigheter, inte varit roten till ondskan. Tvärtom är Han kärleken och källan till allt gott som vi lärt oss från skapelsens begynnelse enligt de två första kapitlen i 1 Moseboken där det står att Gud med sitt ord har skapat allting gott för skapelsen och för människan. Det är människans olydnad till Gud som har orsakat ondskan som blev ett resultat till syndafallet men enligt Bibeln fortsätter Gud att älska människan. Gud har förberett en frälsningsplan för människan genom Jesus Kristus födelse, Hans död på ett kors och att Han sedan återuppstod. En plan som ger mänskligheten tro och hopp än i dag och det påminns vi av under påsktider då vi firar uppståndelsedagen. När vi igen tar emot Guds kärlek genom att vi accepterar Jesus Kristus som frälsare och när vi samtidigt ger Gud och Hans Ord respekt och plats, kommer Han att prägla oss med sin rättvisa barmhärtighet och kärlek.

Vi har utan tvekan misslyckats i detta genom att neka Kristus och Hans Ord. Vi har kompromissat med synden och inte accepterat eller försvarat Guds Ord. Det framgår i Bibeln att människorna alltid misslyckades när de baserar sin trygghet och frid på ekonomiska eller politiska grunder. Allt detta ger en falsk frid. Den sanna friden finner man endast hos Herren – den stadiga klippan som aldrig förändras eller rubbas. Tider och omständigheter förändras. Endast Herren är densamma för den som fruktar och älskar Honom i både framgång och motgång.

Vi tackar alla och speciellt vården för allt fantastiskt arbete men vi är i stort behov av en lösning för att stoppa Coronaviruset. Jag uppmanar därför oss alla att vända om till Herren och be om förlåtelse och om att Han, miraklernas Gud, med sin starka hand sätter stopp för pandemin. Han verkar än i dag.

Låt oss därför lyfta upp våra ögon uppåt till varifrån vår hjälp kommer. "Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land” (2 Krön 7:14).

Vare sig du håller med mig eller inte vill jag kärleksfullt respektera dina åsikter. Om du håller med mig be gärna den här bönen tillsammans med mig:

Herre, här är jag inför dig och vänder om från all min synd och likgiltighet vad gäller din sanning. Jag kommer tillbaka till dig av hela hjärtat. Ta emot och förlåt mig. Amen.

Merzek Botros, pastor

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig