20 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristna måste driva klimatomställningen

Vi har ett uppdrag från skapelsens morgon givet av Gud till att vårda och förvalta skapelsen.

Vi måste lämna tanken bakom oss, att det kvittar vad vi var och en gör personligen. Varje person som ställer om till en långsiktig hållbar livsstil är viktig, skriver Sven-Gunnar Hultman.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

När man som jag levt i 60 år finns en personlig erfarenhet av ett antal kriser som drabbat samhällen, länder och hela jorden. År 1973 steg oljepriset till nya höjder. Opecländer vägrade exportera olja till stater som hjälpt Israel i det så kallade oktoberkriget. I Sverige och många andra länder blev det ransonering på bensin, diesel och olja.

Det positiva med detta var att det påbörjades en omställning, ett forskande efter alternativa energikällor. Länder som Sverige ville minska sitt oljeberoende. Under lång tid hade det då varit högkonjunktur, som var beroende av fossila bränslen.

Vi har även nu levt i en lång högkonjunktur. Hjulen har snurrat allt fortare, men nu har farten saktas ned eller helt stannat av. Allt beroende på ett virus, som kan ge svår sjukdom och orsaka död. En av effekterna är att nu är luften ren i många av jordens megastäder. De stolta byggnaderna­ kan ses utan någon smog i vägen. De vackra Himalayabergen syns för invånarna i Indien. De bilder som läggs ut på sociala medier liknar hur vykort såg ut för flera decennier sedan.

Världshälsoorganisationen WHO räknar med att drygt fyra miljoner människor i världen dör varje år på grund av att de lever i förorenad luft. Bara i Italien dör enligt EU 76 000 människor varje på grund av luftföroreningar.

Klimat- och miljörörelserna i världen har under många år påtalat och krävt att världen ställer om för att förhindra global uppvärmning, utrotning av arter och fortsatt förorening av luft, vatten och jord. Ingen hade tänkt att det skulle ske på det sätt som hänt nu. Självklart är det inte heller ekonomisk hållbart. Dock ger det oss en tankeställare. Vilken värld är det vi vill ha? Vilken värld vill vi överlämna till nästa generation?

Bibeln börjar med att berätta hur Gud skapade allt gott och slutar med att allt är upprättat och gott igen. Vi lever i denna kluvenhet, att komma från Guds goda hand, men leva i en värld som i mångt och mycket överutnyttjar sina resurser. Samtidigt som vi ser fram emot en återupprättad jord av Gud.

Just nu är vi alla upptagna med frågorna om hur denna pandemi ska hanteras. Den påverkar det mesta av det vi gör. Det kommer en dag då lösningarna kommer vara på plats för att hantera viruset. Utsläppen kommer då återigen att öka och luftmassan i världens megastäder kommer återigen vara fylld av föroreningar. Sötvatten­resurser kommer att fortsätta att överutnyttjas och matjorden att utarmas. Insekterna kommer att fortsatta att vara hotade, liksom många andra arter. Atmosfären och haven kommer bli allt varmare. Listan kan göras lång. Kortsiktigt åstadkoms en välfärd för många av jordens befolkning, men det långsiktiga priset är förödande.

Vi måste lämna tanken bakom oss, att det kvittar vad vi var och en gör personligen. Varje person som ställer om till en långsiktig hållbar livsstil är viktig.

Vi måste även sluta luta oss tillbaka och tänka ”detta ordna Gud upp till slut, så varför ska jag anstränga mig?”. För många år sen skrev Lewi Petrus dessa ord i en ledare i tidningen Dagen: ”Det där med att bedja för samhället i stället för att göra något för dess utveckling i kristen riktning är ett ljuvligt evangelium för andliga lättingar med inte för friska, arbetsföra kristna som har något av dådkraft i sin ande.”

Vi har ett uppdrag från skapelsens morgon givet av Gud till att vårda och förvalta skapelsen. Vår kristna bekännelse av en skapare behöver driva oss till att på allvar ställa om. Som kristna bekännare behöver vi vara med och leda den här utvecklingen. Detta eftersom vi tror på Gud som skaparen av allt och vi har uppdraget att vårda skapelsen. Vi får hämta energi och kraft till detta i Bibelns budskap om att Gud vill och kommer återupprätta. "Och han som satt på tronen sade: 'Se, jag gör allting nytt'" (Upp 21:5).

Sven-Gunnar Hultman, pastor Grindtorpskyrkan Täby

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar