31 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Rensa språket från alla våra svordomar

Svära en helig ed inför en rättsinstans är något man gör med uppriktig inlevelse men att svära falskt kan medföra kännbara straff.

Våra svordomar ska naturligtvis inte bestraffas men borde bli föremål för en debatt eller en kampanj. Inte minst för barnens och våra ungdomars skull.

I engelsktalande tv-program händer det att en uttalad svordom kvävs med ett kort pip i översättningstexten men i Sverige är alla luckor öppna och man drabbas som tittare och lyssnare i alla intervjuer, tävlingsprogram och svenska deckare. Det svärs som aldrig förr. Och orden brukar börja med f, h eller j. ”Parlamentet” är ett av många program som borde ta till sig av kritiken. Domaren, som är en kulturprofil av rang, i frågeprogrammet ”På spåret”, en annan.

Vad tycker kyrkfolket, politikerna, kulturarbetarna, lärarna, idrottsfolket och denna tidnings läsare om svordomsflödet, tro?

Lars Borke, Lerum

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt