Debatt

Sameh Egyptson: Sluta ge pengar till Ibn Rushd, Folkbildningsrådet

Det räcker med tjugo år av allmänna medel till en studieorganisation som sprider rasism, judehat och homofobi, skriver Sameh Egyptson.

Under den senaste arabiska bokmässan i Malmö arrangerade studieförbundet Ibn Rushd (IR) en debattpanel för att bemöta kritiken mot studieförbundet i min bok ”Holy White Lies”. Motdebattören var Mahmoud Khalfi, chef för Stockholmsmoskén (som han själv beskriver tillhör Muslimska brödraskapet) och en av grundarna av IR. Efter debatten kom en beslöjad kvinna fram till mig, sträckte fram handen och tackade för att jag i debatten lyfter fram IR:s ideologiska referenser och dess dubbla budskap.

IR har anklagats för att göda jude­hat och homofobi flera gånger. Efter hård och upprepad kritik anlitade Folkbildningsrådet professor Erik Amnå för att undersöka hur IR:s verksamhet lever upp till Folkbildningsrådets demo­krativillkor. I en skriftväxling med Folkbildningsrådet krävde jag en fördjupning i arabiska texter och arkivmaterial vilka jag översatt och presenterat i mina skrifter. Jag blev glatt överraskad när jag läste punkt 4 i avtalet för uppdraget till Amnå: "Folkbildningsrådet bistår även med tolk för det fall det finns behov vid dokumentanalyser, intervjuer eller besök."

När rapporten publicerades fick vi däremot veta att: ”På grund av att ingen i utredarteamet behärskar det arabiska språket har inga observationer genomförts på sådana arrangemang där arabiska varit huvudspråket”. Ingen av mina nya publicerade källor användes i rapporten. Trots att utredningen kunde få det stöd som behövdes för att göra analyser av dessa texter, om de inte ansåg att min översättning var bra nog, valde rapportförfattaren att bortse från det ideologiska innehållet i IR:s verksamhet. De kom till slutsatsen att det ”finns inga formella eller organisatoriska kopplingar mellan Muslimska brödraskapet och IR”.

Amnå kom samtidigt fram till att IR har en ”politisk-teologisk förankring i en sunnimuslimsk, samhällstillvänd tolkningstradition med ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet”. Han pekar också på ”idémässiga svagheter och direkta felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsanslagets syften och villkor”. Folkbildningsrådet har inte reagerat på de ovannämnda slutsatserna, de uppenbara bristerna i rapporten utan valde att fortsätta ge sitt årliga mångmiljonstöd till IR. Rådets beslut och rapporten fick kritik från flera håll. Här i tidningen Dagen presenterade jag i en debattartikel 9 september 2019 flera bevis på att IR är en del av Muslimska brödraskapet.

Läs också Vad är Ibn Rushd?

Nyligen har Folkbildningsrådets ordförande Maria Granér skickat ett brev till kommuner, regioner och berörda myndigheter där hon uppmanar till fortsatt samarbete med IR. Hon argumenterar: "I rapporten redogör Erik Amnå för en framgångsrik folkbildningsverksamhet, där Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från det etablerade samhället."

Maria Granér verkar inte inse vilka konsekvenser som följer när IR når dessa grupper med IR:s ideologi. I brevet presenteras ett annat argument, nämligen att IR har tagit fram ”en åtgärdsplan för att komma till rätta med de identifierade problemen”. Jag har dokumenterat hur IR tidigare, när de fått kritik, presenterat liknande åtgärder utan att det gett resultat. Varför ska man lita på IR igen?

Räcker det inte med tjugo års gödning av IR med allmänna medel? Varför tittar inte Folkbildningsrådet på att Kammarrätten nyligen gett Ungdomsstyrelsen rätt att avslå en ansökan om statsbidrag från Sveriges unga muslimer, SUM, som är en huvudorganisation i IR, med förklaring: ”SUM har brustit i kravet att respektera demokratins idéer”?

Vi som behärskar arabiska kan läsa skrifter skrivna av IR:s ledning riktade till trosfränder med en förfärlig uppfattning om svenska samhället och gödning av "vi-och-dom-perspektiv". De som tillhör ledningens närmaste krets kunde på Muslimska familjedagarna (finansierade av Folkbildningsrådet) höra Omar Mustafa (rektor vid IR) säga att det inte är rasism när en svart sydafrikan under apartheid skriker svordomar mot vita eller när en palestinier under ockupation skriker svordomar mot judar.

De sprider splittring i samhället och ställer religiösa grupper mot varandra. Vill Folkbildningsrådet fortsätta ge stöd till IR:s förfärliga värdegrund, där kollektiva bestraffningar sker baserat på ras eller religion?

Sverige är ett av de länder i världen med högst siffror när det gäller förtroende mellan människor och samhällets institutioner. Detta bör man göra allt för att bevara. Folkbildningsrådets uppmaning till kommuner, regioner och berörda myndigheter bör inte uppfattas som en riktlinje. Det är ett organ med uppdrag att fördela statliga medel men som verkar ha ytterst begränsad kunskap om Muslimska brödraskapets ideologi. Folkbildningsrådet bör backa från sitt brev, ta tillbaka frikortet man gett till IR och sluta bidra till att göda judehat, homofobi och rasism.

Sameh Egyptson, islamolog och forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet

Läs mer Ibn Rushd svarar: Vi sprider inte rasism och antisemitism

Fler artiklar för dig