17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sänk inte biståndet – prioritera i stället

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill sänka biståndet för att de anser det ineffektivt.

Kristdemokraterna har också synpunkter på hur biståndet fungerar men de vill ha kvar nivån och har i stället förslag på hur biståndet kan förbättras. Det är en ansvarsfull ståndpunkt att i stället för att kräva sänkt bistånd föreslå hur biståndet kan förbättras.

En procent av budgeten är en minsta anständighetens gräns för vad vi i den rikare delen av världen ska ge i bistånd. Att komma med förslag på sådana neddragningar till 0,7 procent för Moderaterna och till 0,5 procent för Sverigedemokraterna är att inte ta hänsyn till hur världen ser ut och vilka behov som finns. Sverigedemokraternas ”hjälpa på plats” visar sig nu definitivt bara att vara en slogan och inte någon politisk idé.

Vänstern i Svenska kyrkan motsätter sig bestämt att biståndet sänks och är av den bestämda uppfattningen att minst en procent av budgeten ska gå till bistånd. Det handlar om människosyn och internationell solidaritet. Denna post i budgeten måste vi prioritera.

Sven Hellbom, Vänstern i Svenska kyrkan 

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar