Debatt

Legalisering av sexköp ger synen att kvinnor är sexuella varor

Dags för Sverige att skärpa sexköpslagen och samordna ett exitprogram för prostituerade, skriver Elise Lindqvist, Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand.

Sedan polisens gripande av sexköpare vid ”Insats torsk” har frågan om prostitution och människohandel åter aktualiserats. Vi delar jämställdhetsminister Åsa Lindhagens (MP) syn att sexköp handlar om oerhört allvarliga brott och vi ställer oss mycket positiva till regeringens tilläggsdirektiv till sexualbrottsutredningen om att ta fram förslag på hur böter kan tas bort ur straffskalan vid sexköp. Men regeringen kan göra mer.

Under de 23 år som Malmskillnadsteamet arbetat på Stockholms prostitutionsgata har de inte kommit i kontakt med en enda tjej som säljer sin kropp ”frivilligt”. De bakomliggande orsakerna är ofta tvång från hallickar och människohandlare, fattigdom och tidigare övergrepp.

Som på alla marknader styrs och ökar sexhandeln i takt med efterfrågan och prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ofrånkomligt sammanvävda – när efterfrågan av prostituerade ökar, ökar också människohandeln. I kampen mot våld mot kvinnor har Sverige därför kriminaliserat köp av sexuella tjänster.

Skandinaviska människorättsjuristerna företräder många kvinnor som sökt asyl i Sverige därför att de utsatts för människohandel för sexuella ändamål och arbetar­ med flera EU-projekt för att bekämpa människohandel på en nationell och internationell nivå.

Många av de kvinnor som kommer till Sverige för prostitution är offer för människohandel, från länder som Nigeria, Bulgarien och Rumänien. Enligt polisens senaste lägesrapport tillhör den övervägande majoriteten av individer som befinner sig i den svenska sexhandeln marginaliserade grupper från andra länder som genom våld, fattigdom eller annan utsatthet blivit tvingade eller lurade in i verksamheten och tvingas sälja sina kroppar. I andra fall har de haft kännedom om att de blivit förda till Sverige för prostitution men vilseletts om levnadsförhållanden, de ekonomiska uppläggen samt de allvarliga sexuella och fysiska övergreppen och begränsningarna i den personliga friheten. Det framgår även att det är vanligt att flickorna och kvinnorna ofta tidigare utsatts för olika former av fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld, exempelvis tvångsgifte, våldtäkter, sexuella övergrepp eller våld i nära relationer.

Läs mer Jasmina sålde sex i många år – ”Jag trodde inte att jag var värd mer”

Vi medverkade 2014 i Europarådets rapport om prostitution och människohandel och träffade Europarådets tidigare rapportör mot våld mot kvinnor, Jose Mendes Bota, i Europarådet och vid ett besök för att samla in fakta i Sverige. I rapporten förespråkas den svenska sexköpslagen som det bästa alternativet att tillgå för att motverka prostitution och människohandel.

Han fastslog i rapporten att det är tydligt att avkriminaliseringen av sexköp i exempelvis Tyskland och Nederländerna har lett till att människohandeln ökat och att den organiserade brottsligheten fortsatt ha ett starkt grepp om prostitutionsmarknaden, både den illegala och den legala.

Legalisering av sexköp leder till normalisering och synen på flickor och kvinnor som varor för andras sexuella ändamål. Det finns inte heller stöd för att det sociala stigmat mot att sälja sex upphör genom avkriminalisering eller att situationen för prostituerade förbättras. Tyskland kallas numera "Europas bordell" och i Belgien och Nederländerna flockas sexturisterna i "red-light district" där de prostituerade visas upp som handelsvaror i skyltfönster. En synlig och öppen marknad leder också oundvikligen till en högre efterfrågan.

Sexköpslagen har visat på goda resultat, så goda att andra länder som Norge, Frankrike, Kanada och Irland följt den svenska modellen. Regeringens utredning tio år efter sexköpslagens ikraftträdande visade att sexköpslagen har förhindrat etableringen av organiserad brottslighet och lett till en attitydförändring kring sexköp.l

Läs mer Sven-Gunnar Lidén: Det finns tre kategorier av sexköpare

Den svenska sexköpslagen är ett av de viktigaste verktygen för att motverka sex-trafficking. Att organisationer som RFSL och Amnesty vill avkriminalisera sexköp är olyckligt och skulle leda till allvarliga följder för de prostituerade, som ofta är utsatta för människohandel.

Att tillåta sexköp skulle öppna upp för organiserad brottslighet och människohandel. Regeringen bör i stället så snart som möjligt ge tilläggsdirektiv till sexualbrottsutredningen om att ta fram förslag på hur böter kan tas bort ur straffskalan vid sexköp – ett mycket viktigt steg på vägen. Sverige bör dessutom följa Frankrikes exempel och skärpa den svenska sexköpslagen samt arbeta mer effektivt med exitprogram, ett förslag som vi framfört till justitieminister Morgan Johansson. En skärpt lag och ett exitprogram med samarbete mellan aktörer från offentlig sektor och civilsamhället skulle stärka de prostituerades och männskohandelsoffrens mänskliga rättigheter.

Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan

Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna, svensk expert i EU-projekt om människohandel

Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorätts­juristerna, svensk expert i EU-projekt om människohandel

Läs mer Frida Park: Hål i själen ingen ursäkt att köpa sex, Paolo Roberto

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig