Debatt

Ibn Rushd: Vi sprider inte rasism och antisemitism

En person kan vara praktiserande muslim och aktiv i det svenska samhället på samma gång, skriver Zana Muhammad.

Nej, vi sprider varken rasism, antisemitism eller homofobi. Sameh Egyptson har tagit för vana att beskriva Ibn Rushd på ett sätt som vi inte känner igen oss i och felcitera våra anställda och förtroendevalda. Han har för egen del kritiserats för bristande vetenskaplighet i forskningen och för att han ofta använder sig av felöversättningar från arabiska.

Trots detta bjöd vi in Egyptson till Arabiska bokmässan 2019 i ett försök att bidra till en sansad dialog. Att låta olika uppfattningar möta varandra i debatter är essentiellt i folkbildningen, men kritik baserad på faktafel är det inte. Vi väljer därför att göra några enkla klargöranden.

Ibn Rushds värdegrund (idéplattform) finns på vår hemsida, tillgänglig för alla att ta del av. Den utgår från övertygelsen att en person kan vara praktiserande muslim och aktiv i det svenska samhället på samma gång. Det innebär att Ibn Rushd arbetar mot alla former av förtryck och diskriminering av muslimer, men också att vi aktivt skapar bryggor för att möjliggöra muslimers likvärdiga deltagande i det svenska samhället. Med islam som värdegrund kan man enligt oss vara en aktiv del av det svenska arbetet för demokrati, jämställdhet, kultur, miljö, hälsa, mänskliga rättigheter och folkbildning. Detta är vad Ibn Rushd arbetar för oavsett vilket språk vi använder oss av.

Sveriges unga muslimer (SUM) är en organisation som stått för många viktiga och demokratistärkande aktiviteter genom åren. Inte minst för unga i socioekonomiskt missgynnade områden har SUM:s verksamhet varit en positiv kraft. MUCF anser att allvarliga misstag begåtts inom SUM och vi väntar nu på besked om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. SUM kvarstår som medlemsorganisation hos Ibn Rushd så länge processen pågår.

Ibn Rushd har inga formella eller organisatoriska kopplingar till Muslimska brödraskapet. Det är, som Sameh Egyptson själv konstaterar, också vad Erik Amnå kommer fram till i sin gedigna studie om Ibn Rushd.

Av Erik Amnås studie framgår mycket riktigt att Ibn Rushd bedriver en framgångsrik folkbildningsverksamhet som lyckas nå marginaliserade grupper. Det är beröm som gör oss mycket glada samtidigt som vi ser allvarligt på den kritik vi får. Men studien visar inte att vi spridit antisemitism och homofobi – den visar att vi inte varit tillräckligt aktiva när det kommer till att motverka dessa oacceptabla åsikter.

För oss pågår nu arbetet med att sätta vår genomarbetade åtgärdsplan i verket. Planen bygger på demokrati och delaktighet. Vi ser att den kommer att ytterligare stärka det modiga och moderna folkbildningsarbete vi är så stolta över och vi känner oss väldigt trygga med det fina mottagande den fått. Därmed ser vi debatten som avslutad.

Zana Muhammad, förbundsordförande, Ibn Rushd Studieförbund

Läs också Vad är Ibn Rushd?

Fler artiklar för dig