Debatt

Magnus Lindeman: Vi kristna har valt att se mellan fingrarna på karaktärsbrister

Som kristen kyrka får vi aldrig värdera kompetens högre än karaktär.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

En kristen profil har köpt sex. Onsdagen den tredje juni publiceras i Dagen.se en text om detta. Av sammanhanget förstår vi att det handlar om en kristen ledare, även om vi inte får reda på något namn. Det är inte första gången något sådant händer i den kristna världen, och tyvärr är det med stor sannolikhet inte heller den sista. Varje gång något sådant här sker skapar det smärta i Kristi kropp och människor utanför kyrkan anklagar oss för hyckleri. Frågor som: "Hur är det möjligt?" och "Vad kan vi göra för att undvika det igen?" blir naturliga att ställa.

Personligen tror jag att det finns några områden som är viktiga för oss som kristna att reflektera kring, då sådant här uppdagas. För det första behöver vi som kristna i Sverige bli mer medvetna om att vi har en fiende som hatar oss. Bibeln beskriver hans syften bland annat med orden "Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka" (1 Pet 5:8), samt "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda" (Joh 10:10).

Vår fiende djävulen är verklig och attackerar varje kristen med målet att fördärva både den enskilde och hela Kristi kropp. Han känner till varje individs svaga punkter och skyr inga medel för att göra allt som ligger i hans makt för att slakta och fördärva. Det här behöver vi som kristna förstå. Det hjälper inte med att vi blundar för denna verklighet eller försöker förklara ondskan genom att avpersonifiera vår fiende eller till och med förneka hans realitet. Bibeln förklarar med tydlighet att djävulen existerar, att han är aktiv och att vi som kristna är i ett andligt krig emot honom (Ef 6:12). Vi behöver därför ständigt vaka och stå emot honom (1 Pet 5:8-9; Jak 4:7). Här behöver vi som kristna hjälpa varandra och särskilt be för de som står i ett andligt ledarskap.

Läs också Kristna profilen avslöjades köpa sex i Örebro

För det andra behöver vi förstå att vi inte kan rucka på karaktären när det gäller tillsättandet av andliga ledare. Som kristen kyrka får vi aldrig värdera kompetens högre än karaktär. Rätt kompetens är självklart inte oviktig, men det är heller inte en tillräcklig måttstock när det kommer till tillsättandet av ett sant andligt ledarskap. Ett av skälen till att vi faktiskt har kristna ledare världen över som missbrukar både makt, sex och pengar, beror på att vi som kristna valt att se mellan fingrarna på karaktärsbrister i vårt betonande av resultat och yta. Människor som inte borde ha fått en plattform får den och står inte pall när trycket ökar.

Då Paulus uppmanar Timoteus att tillsätta ledare i Efesos (1 Tim 3) är det karaktären som betonas. Av de kriterier som Paulus listar är det bara ett som har med kompetens att göra (att vara en god lärare), medan resten uteslutande har med områden som berör karaktären. Om inte annat bör detta ge oss en fingervisning på vad vi bör leta efter vid tillsättandet av ett andligt ledarskap. I linje med detta säger Craig Groeschel, grundare och ledare för Life Church i USA, att de områden han letar efter när det gäller tillsättandet av personal är i nämnd ordning 1. Karaktär, 2. Kompetens, 3. Personkemi, och han är mån om att inte byta på ordningen. Att så tydligt betona karaktären innebär ett skydd i den andliga kampen, både då det gäller den enskilde men också när det gäller församlingen som helhet.

Slutligen behöver vi understryka att kraften till att övervinna frestelser och attacker finns i Herren själv. I det krig som varje kristen har att utkämpa räcker det inte med att vara principfast. Ingen är stark nog att övervinna i egen kraft. Snarare handlar det om att lära sig att gå till Herren med allt. När Paulus, i Efesierbrevet 6, betonar den andliga kampen börjar han med att säga att vi ska vara starka i Herren och i hans väldiga kraft (Ef 6:10).

Vägen till seger, när det handlar om den andliga kampen, går genom att vara beroende. Vägen till att få en stark karaktär, går genom att erkänna vår svaghet inför Herren och sedan låta Honom forma oss. Det är den svage som Gud gör stark. Det är den fattige som Gud gör rik. Det är den som sörjer som Gud tröstar. Jesus är och förblir lösningen i alla livets faser. Låt oss påminna oss om det.

Magnus Lindeman, direktor Ljus i Öster

Läs mer Frida Park: Finns ingen ursäkt för kristna profilen som köpte sex

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig