09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jakob Forssmed: Kyrkorna hjälper fast de blöder ekonomiskt under krisen

Att neka ovärderliga aktörer hjälp under pandemin av rädsla för att stödet ska nå antidemokratiska rörelser är att kasta ut barnet med badvattnet, skriver Jakob Forssmed (KD).

1 av 2

Det svenska civilsamhället har många gånger uthålligt sträckt ut en hand till den som är utsatt eller i nöd. De gör fantastiska insatser mot ensamhet och utsatthet – för gemenskap och hälsa. När ideella organisationer, föreningar och kyrkor nu också under Coronakrisen gör allt detta – samtidigt som de själva blöder ekonomiskt – är det dags för det offentliga att ställa upp med stöd.

Precis som för många företag har intäkterna vikt snabbt för civilsamhället i Coronakrisens spår. Möjligheter att bedriva second handverksamhet, hyra ut lokaler, ordna evenemang, bedriva försäljning, samla in medel via gåvor och ta del av sponsring har minskat. För Scouterna har ekonomin försämrats dramatiskt när exempelvis Valborgseldarnas basarer uteblivit, och när Majblommorna inte kan säljas som vanligt drabbas arbete för utsatta barn. Givandet till organisationer som arbetar bland hjälpbehövande, som Stadsmissionen eller Frälsningsarmén, minskar. För lägergårdar, i kristen eller annan regi, är ekonomin en utmaning när läger ställs in, deltagaravgifter uteblir men kostnader kvarstår. Idrottsföreningar tappar intäkter till barnidrotten när de inte kan genomföra sina arrangemang.

Många har dessutom ökade kostnader när de – som Röda Korset, Hela Människan eller Göteborgs Räddningsmission – försöker ställa om för att nå hemlösa och behövande, eller när behovet av samtalsstöd ökar kraftigt, som hos Bris och Mind. Samtidigt passar regeringens stödinsatser dåligt, eftersom de är utformade för företag.

Många organisationer vet inte hur länge de klarar av att bedriva sin verksamhet. Krisen hotar existensen för det civilsamhälleliga kapillärsystem som bygger samhället och som står för gemenskap, meningsfull fritid och där människor möter varandra som jämlikar och samhällets grundläggande värden om omsorg och solidaritet formas i praktiken.

Därför behövs ett sådant stöd som vi nu föreslår. Skulle vårt initiativ vinna stöd blir det regeringen som får utforma detaljerna, men för att få del av stödet ska man kunna visa upp en seriös ekonomisk verksamhet, tappat stora intäkter eller ha en extraordinär kostnadsökning till följd av Coronakrisen. Organisationerna behöver också sedan tidigare vara godkända stödmottagare för offentliga stöd. Naturligtvis ska vi – kris eller inte – utforma stöden så att de inte går till antidemokratiska rörelser och extremism. Men att säga nej till ett stöd till det breda svenska civilsamhället baserat på farhågor kring detta är verkligen att slänga ut barnet med badvattnet.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna

Läs mer V och KD i ohelig allians riskerar att öka radikaliseringen

Fler artiklar från Debatt