Debatt

Psykisk ohälsa tar inte sommarsemester

Hyll-värmande riksdagsprotokoll om visioner hjälper ingen när livet känns hopplöst.

Ensamheten som uppstår av kombinationen coronakris och sommarledighet riskerar även att kraftigt försämra situationen för många ungdomar, skriver Nike Örbrink (KDU).

I spåret av corona riskerar allt fler att drabbas av depression och psykisk ohälsa. Ungdomar blir dessutom extra hårt drabbade under de närmsta månaderna när skolan och andra sociala samman­hang faller bort under sommarledigheten. Varje vecka dör tre unga av självmord eller misstänkt självmord, där män är särskilt utsatta. Nollvisioner hjälper ingen om det saknas politiskt innehåll. Det behövs ett reformpaket för att minska den psykiska ohälsan som kostar liv.

Det har gått tolv år sedan riksdagen under Alliansregeringen fattade beslut om en nollvision rörande antalet självmord. Ändå saknas det fortfarande tydliga riktlinjer för hur denna nollvision ska förverkligas. Detta samtidigt­ som antalet självmord har ökat med 1 procent per år och 5 000 unga upp till 24 år vårdas för självmordsförsök varje år. I Suicide Zeros senaste rapport konstateras att 160 dör varje år genom självmord eller misstänkt självmord, alltså tre personer varje vecka.

Psykisk ohälsa drabbar främst unga, men blir också vanligare längre upp i åldrarna. Ensamheten som uppstår av kombinationen coronakris och sommarledighet­ riskerar även att kraftigt försämra situationen för många ungdomar. Nu behövs en politisk vilja och ett reformpaket för att samla ansvaret för att minska den psykiska ohälsan som drabbar våra barn och unga.

Föräldrar måste få tid för sina barn. Som kristdemokrater vet vi att familjen är det viktigaste fundamentet för trygga individer. Att föräldrar har tid att se och lyssna till sina barn är helt avgörande för barnets och den ungas självkänsla. Därför måste vi underlätta för fler föräldrar, även från socioekonomiskt utsatta områden, att få tid med sina barn.

Elevhälsogaranti. Alltför­ många unga möts av en ”frånvarande”-lapp på skol­kuratorns dörr. Elever ska ha rätt att få kontakt med elevhälsan varje dag. KDU vill att skolor ska erbjuda kuratorsamtal till samtliga elever på samma sätt som fysiska hälsoundersökningar görs i dag. Årliga samtal och en elevhälsogaranti skulle leda till att fler vågar prata om sin ohälsa.

Korta köerna till vården och minska byråkratin. Alltför många tvingas vänta alltför länge på att få vård när han eller hon har modet att sträcka ut handen. Men det är även många som glöms bort i byråkratin mellan skolkuratorn och den medi­cinska vården. KDU vill se en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård och en förbättrad övergång från barnpsykiatri till vuxenpsykiatri.

Nationellt ansvar. De 21 olika regionernas huvudmannaskap orsakar en kraftig ojämlikhet i möjligheten att få vård och på kvaliteten på vården. Beroende­ på var i landet du bor, kan avgöra dina möjligheter att få vård i tid. Men den regionaliserade sjukvården riskerar även att arbetet mot psykisk ohälsa vattnas ur på olika departement och myndigheter och därmed förlorar den övergripande helhetssynen.

Politiken kan inte göra allt. För att hejda denna utveckling behövs också ett starkt civil­samhälle som finns nära den som mår dåligt i vardagen. Men när det nu är tolv år sedan nollvisionen antogs är det på tiden att också utforma riktlinjer för hur vi ska förverkliga den. Hyllvärmande riksdagsprotokoll om visioner hjälper ingen när livet känns hopplöst.

Nike Örbrink, förbundsordförandekandidat KDU Sverige

Hit kan du vända dig om du brottas med självmordstankar:

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig