Debatt

Problemet är inte enstaka förövare utan ojämlika strukturer

Fokusera inte på individer som köper sex, det är de ojämlika strukturerna som möjliggör sexuellt våld i alla dess former, skriver debattörerna.

1 av 3

Sexköp, övergrepp och trakasserier handlar varken om sex eller om hål i själen. I grund och botten handlar det om människosyn, makt och vårt behov av att söka ordning genom hierarki.

Aven om sår i själen eller ett otyglat sexbehov kan vara en drivkraft eller utlösande faktor är det frågan om kontroll och makt som skapar förutsättningar för den här typen av agerande. Vi kan arbeta på vår karaktär och naturligtvis ska vi söka efter ledare som är förebilder i detta. Men om vi inte tar itu med frågan grundligare än så kommer vi heller inte kunna lösa den.

När metoo blev ett begrepp i större delen av världen 2017 startade en rörelse för att bryta med de orättfärdiga strukturer som gjort det möjligt med sexuella trakasserier. Mediers fokusering på enskilda individer och deras agerande skymde den riktigt brännande frågan och riskerar att göra det igen. Det som skapar förutsättningen för sexuellt våld i alla dess olika former handlar om ojämlika strukturer som vårt samhälle till stor del bygger på.

Vi alla är med och skapar förutsättningar för den ojämlikhet vi ser i världen vare sig den handlar om kön, etnicitet, hudfärg eller trosinriktning. Vi skapar förutsättningar genom att acceptera läget som det är även om vi börjar förstå att det skadar någon annan individ. Vi skapar förutsättningar genom att ignorera den forskning och kunskap som finns kring dessa frågor. Vi skapar förutsättningar genom en tystnadskultur och genom att tro att det inte gäller oss. Sexuellt våld är spetsen på en pyramid som börjar i synsätt, skämt och tystnadskultur. Våldspyramiden kan hjälpa oss få syn på de destruktiva mönster som påverkar oss alla. Allt detta har vi lika mycket av i kyrkan som i samhället i stort. Men här finns också hoppet! För om vi som kyrka vågar se vår egen del i den här bortvändheten kommer vi kunna bli en stark och organiserad kraft som kan påverka hela samhället.

Tänk om vi skulle våga ta sats och möta vår egen sårbarhet och de faktorer i oss som gör att vi flyr in i kontrollbehovet och i utpekandet av den som stör ordningen? Vilken värld det skulle bli!

I kyrkan vet vi att alla människor har syndat och gått miste om härligheten. Men ibland luras vi att tro att vi själva är undantaget nu när vi tillhör Jesus och går till kyrkan regelbundet. Det gör att vi inte ser de flisor vi har i våra ögon som också fortsätter att underbygga bjälkarna i andra. Det handlar om kultur, struktur och normer som vi är uppväxta med, som vi lärt oss är sanningen eller till och med livet. Även om det i grunden hämmar friheten i oss alla.

Jesus var radikal på sin tid och han skulle vara lika radikal i våra egna sammanhang nu. Var och en av oss bär på sådant som skulle bränna till och ge oss känsla av skam, skuld eller ånger. Det bevisar också en sak, att vi är människor och aldrig varit tänkta att vara något annat. När vi i all välvilja söker efter ledare med felfri karaktär stärker vi också i själva verket grunden till varför ledare till slut faller. Vår jakt efter felfrihet och perfektion blir till en kultur där vi inte vågar vara bristfälliga människor som alla strävar efter att nå större helhet i Jesus Kristus. Det där som bränner till i mötet med Jesus skulle aldrig vara ett hinder för honom att möta oss med den revolutionerande kärlek han kom med. Men ofta är vår egen kultur ett hinder för oss att våga erkänna vår brist och därmed kunna ta emot den kärleken. Det som gör att det bränner till i oss i mötet med Jesus är den renhet som han bär. Renhet skapar gränsdragningar och gränsdragningar avslöjar saker för oss.

Församlingsledningar, styrelser eller arbetsgrupper behöver gräva djupare i frågan. Genom att ta chansen att reflektera och samtala om hur ni som församling eller organisation ska agera när det kommer ett ärende på er ort kan ni vara förberedda och få göra skillnad för människor i kris. Varför inte också samtala över det som kanske har hänt historiskt i ert sammanhang, hur kan ni göra för att skapa upprättelse för det som hänt längre tillbaka i tiden? Allt detta kan bli en stomme till handlingsplan men också en hjälp till att arbeta med förändring av en ojämlik kultur. Om vi som kyrka skulle arbeta med denna fråga grundligt kommer det bli en ny Jesusrörelse.

Josefin Lennartsson, pionjärpastor i Gnesta

Elin Kullingsjö, verksamhetsutvecklare Bilda

Fler artiklar för dig