09 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

I Bibeln hittar du svaren på coronafrågorna

Coronapandemin har väckt många frågor och skapat oro. Då är det naturligt att vi går till Bibeln i tryckt eller digital form för att söka svar, tröst och hopp, skriver debattörerna.

1 av 4
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Vi lever i en märklig tid och vet att det aldrig blir ”som vanligt” igen. När vi tvingas till begränsningar upptäcker många av oss hur viktigt det är med naturen, barnbarnen eller församlingen. Mycket gott kan på sikt växa fram ur de omprövningar vi nu måste göra.

Nu ges en osökt möjlighet att läsa Bibeln. Några har redan börjat. I Dagen 21/4 kunde vi läsa att digitalt bibelläsande slog rekord under påsken. Det märktes både på bibelappen Youversion och på Svenska Bibelsällskapets hemsida Bibeln.se. Ett utmärkt initiativ! Vi vill förstärka och fördjupa den trenden.

* Tryggheten finns hos Gud

Coronapandemin har väckt många frågor och skapat oro. Då är det naturligt att vi går till Bibeln i tryckt eller digital form för att söka svar, tröst och hopp.

Vi har hört gripande berättelser om dödskamp och vårdkaos. Vi vet att varken Trump eller WHO har kontroll över viruset och dess konsekvenser. Vi har kanske flytt till allsköns underhållning. Nu kan psalmistens ord bli våra: ”Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg”, Psaltaren 62:2–3.

* För moderna läsare

Vi har inte kristna konferenser eller bokmässa att resa till, men vi kan vi läsa. Sju författare uppmanade oss (Dagen 22/4) att köpa, läsa och sprida kristen litteratur. Vi instämmer och har själva skaffat böcker för att utveckla vår tro och stödja den kristna bokbranschen. Men författarna skrev också att tid med bibelordet är viktigt. Annan litteratur kan vägleda oss i Bibeln men inte ersätta Guds ord.

Reformatorerna på 1500-talet och väckelsens folk på 1800-talet kämpade för den enskilda människans rätt att läsa och tolka Bibeln, utan att vara bunden av präster eller andra auktoriteter. En av den kristna missionens viktigaste uppgifter är att genom alfabetisering och översättning göra Bibeln tillgänglig för nya språkgrupper.

Under coronakrisen har många upptäckt välsignelsen av digital teknik, även för bibelläsning. Uppgiften om rekord gällde ju digital läsning – hur många läste dessutom på papper?

* Längtan efter Gud och Jesus

Kyrkosamfunden ger olika råd om hur enskilda troende bör handla i sin längtan efter att möta Jesus i nattvarden. Alla bör däremot kunna vara överens om det goda i att få möta Guds ord – även på egen hand, i enrum med Gud.

Vi har firat Kristi himmelsfärdsdag och pingst. Författaren Gunnar Edman berättade för många år sedan i en radioandakt om hur Jesus gick till Fadern, tillvarons strålningscentrum. Därifrån kan han – som i en tv-sändning – sända sig själv till miljoner hem på en gång. Guds ord är mottagaren som gör Jesu röst och bild tydliga; Anden är bärvågen som gör honom levande hos oss. Som Jesus lovade: ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom”, Johannes 14:23. Att läsa Bibeln är att få oväntat besök.

* Få en ”tjockare” bibel

En ”tunn” bibel får den som endast läser sina älsklingsställen eller lösryckta verser. Det är bättre än ingenting, men mer finns att få. I regel ser man det när man läser ett lite längre stycke.

En vers för coronatider är Jeremia 29:11: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Versen står i ett brev som profeten Jeremia sände till sina deporterade landsmän i Babylonien. Man kan tycka att Guds löfte borde betyda att de snart ska bli fria och få återvända hem. Men det var just vad de falska profeterna sa, och Jeremia skrev för att korrigera dem. Folket ska få leva i exil i 70 år innan de blir fria. Mot den bakgrunden behövs budskapet om Guds avsikter, som kan väcka tro, hopp och uthållighet.

* Bibelläsningsplan, helst med kommentarer

Rätt använd kan en bibelläsningsplan vara till stor hjälp. Låt den vara ett stöd, inte en tvångströja. Inte så ambitiös att du spränger dig. Dess viktigaste funktion är att läsningen blir av. Det finns många att välja på.

Många som försökt läsa Bibeln har kört fast någonstans bland krigen i Gamla testamentet. När texten känns som en ogenomtränglig skog kan en smittsäker medvandrare hjälpa dig att hitta stigen. Ingen behöver skämmas för att man använder en bibelläsningsplan med korta kommentarer. Fyra ögon ser mer än två – och du måste inte hålla med om allt.

Hans Lindholm, präst och styrelseledamot Bibeln idag

Ray Baker, teolog och ordförande Bibeln idag

Olof Brandt, generalsekreterare Bibeln idag

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt