28 november 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Simon Rundquist: Kyrkan borde vara motvikt till förenklad debatt om corona

Sveriges kristna råd tog inte chansen att rätta sitt misstag och sansa debattonen, skriver Simon Rundquist i sin slutreplik.

I sitt svar på min debattartikel om Sveriges kristna råds frågeställning huruvida eutanasi (dödshjälp) förekommit i äldrevården under coronakrisen, uttrycker SKR lite nöjt att den provocerat. Det stämmer förstås, men provokation är inte alltid något gott.

I stället för att ta chansen att erkänna det olämpliga i att använda begreppet eutanasi för att beskriva vården av äldre under pandemin skyller man på en rubriksättare, trots att man själva använder samma ord i artikeln och trasslar sedan in sig i en egen definition av vad eutanasi betyder och utifrån det definierar man om det man faktiskt skriver i debattartikeln.

Läs mer Människor som vill leva har sorterats bort

Samtalet kring hur vi hanterar samhällets mest sköra personer måste vara en del av diskussionen och lärandet under och efter pandemin. Där har Sveriges kristna råd rätt och grunden i artikeln är viktig, men att då samtidigt anslå en ton av att anklaga vården för eutanasi rimmar mycket illa.

SKR får i sin debattreplik så fullt upp med att beskriva vad man inte alls tycker, att det blir alltmer oklart vad det är man egentligen tycker. Man beskriver själva att källan till deras hårda ord är ”enstaka fall har kommit till allmänhetens kännedom där människor har valts bort trots tomma vårdplatser”. Det är förstås allvarligt om så skett och diskussion finns precis som man skriver också i medicinska forum. Skillnaden är dock att ingen där använder tillmälen som eutanasi (dödshjälp) och att underlaget i debatten där är något bredare än de ”enstaka fall” Sveriges kristna råd baserar sin artikel på.

SKR menar att personalen i vården gjort ett ”enastående arbete”, vilket stämmer. Samtidigt är man i vården ganska trött på en klapp på huvudet, utan vill i stället ha konkreta tecken på att man har den samhällsbärande roll som många nu säger. Det handlar om arbetsvillkor, lön, tillgång till arbetsmateriel osv. En klapp på huvudet följt av en käftsmäll om eutanasi önskas inte!

Kyrkor och kristna ledare har en viktig roll i samhällsdebatten och mycket att bidra med i den etiska diskussionen och lärandet inom vården. Därför är det bra att en klok präst också blivit utsedd som ledamot i den statliga coronakommissionen. Däremot bör man ha höga krav på sättet dessa kristna företrädare för debatten.

Vår samhällsdebatt har de senaste åren präglats av ett högt tonläge och mycket konflikt, där grava förenklingar används för att göra sig hörd i debatten. Här kan kyrkorna vara en motvikt, i stället för att anamma metoden.

Det är därför beklagligt att Sveriges kristna råd inte tog tillfället i akt att rätta sitt misstag och sansa tonen. Det påverkar i alla fall mitt förtroende för dess roll som seriös samhällsdebattör. Jag hade förväntat mer från de normalt sett kloka personer som ingår i presidiet.

Simon Rundquist, läkare

Läs mer Sveriges kristna råds retorik går alldeles för långt

Fler artiklar