28 november 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Stellan Welin: Vi behöver seriös diskussion om människovärde

SKR:s definition av eutanasi gör deras upprördhet obegriplig, skriver Stellan Welin.

I en tidigare debattartikel undrade jag vad Sveriges kristna råd menade med "eutanasi". Företrädare för SKR hade skrivit tidigare och pekat på att äldre covid-19-sjuka i vissa fall sorterats bort automatiskt och satts på palliativ vård för att dö. Jag håller med om att det är illa om människor sorteras bort från vård utan goda skäl. SKR skribenterna ställer frågan "Hur nära är den praktik vi sett i Sverige under denna pandemi det som kallas eutanasi?"

Vad menar SKR? Tar läkarna medvetet livet av bortsorterade patienter? Så skedde i det ”eutanasiprogram” som nazisterna drev i Tyskland. Läkaren Simon Rundquist har uppfattat SKR:s inlägg som en sådan beskyllning och är upprörd. Han är också upprörd över att SKR ”använder ord som dödshjälp i resonemang kring gjorda beslut och prioriteringar är att gå för långt.” Det har skett misstag men inte avsiktliga felaktigheter enligt Rundquist.

Läs mer Tragedierna inom äldrevården är inte eutanasi

I sitt svar till mig och Rundquist krånglar SKR till det för sig genom att införa ytterligare en tredje betydelse av "eutanasi". De två andra var – som jag påpekade – "eutanasi" som frivillig dödshjälp, där den svårt sjuka på egen begäran får en dödande injektion. Detta är en form av frivillig dödshjälp. En annan form av frivillig dödshjälp är att patienten på egen begäran får ett dödande medel som hen själv intar – om hen vill. Det är ett sådant system Rätten till en värdig död vill införa.

Den andra innebörden av ”eutanasi” är den som förekommer i det nazistiska eutanasiprogrammet. Där var det verkligen inte tal om självbestämmande utan patienterna mördades. Som jag uppfattade det var det denna form av eutanasi som SKR avsåg, när man undrade om inte den svenska praktiken närmade sig eutanasi. Både Rundquist och jag ställer oss frågande till denna hissnande anklagelse.

Läs mer Sveriges kristna råds retorik går alldeles för långt

Nu lanserar SKR en tredje innebord, låt oss kalla det för "SKR-eutanasi". SKR skriver: "Eutanasi betyder ordagrant 'den goda döden' som i det bibliska att få dö 'gammal och mätt på år'." Då har "eutanasi" plötsligt blivit något bra och något som äldrevården borde eftersträva. Om det är fråga om SKR-eutanasi blir det helt obegripligt vad man menar när man upprört undrar om det förekommer.

Problemen inom äldrevården i samband med covid-19 behöver en seriös diskussion. Det är att beklaga att SKR slarvade i sin första debattartikel med att indirekt beskylla vården för att mörda patienter, dessutom genom att använda ”eutanasi” på ett olyckligt sätt. I sitt svar är man mer ödmjuk och efterlyser en bredare diskussion om hur vi äldre (själv är jag 72) behandlas. Liksom SKR hoppas jag på en diskussion hemma vid köksbordet och på arbetsplatsen om frågor om människors värde. Jag vill gärna också se en seriös diskussion om rätten till självbestämmande och av frivillig dödshjälp på egen begäran. SKR och andra är välkomna till detta samtal.

Stellan Welin, prof. emeritus. medlem i Rätten till en värdig död.

Läs mer SKR: Människor som vill leva har sorterats bort

Fler artiklar