Debatt

Magnus Jonegård: Det behövs en utredning om Knutby

Replik. Fundamentalistisk bibelsyn är inte problemet, men Halldorf har rätt i att behovet av en utredning fortfarande behövs, skriver Magnus Jonegård.

Med jämna mellanrum kommer behovet upp att pingströrelsen borde tillsätta en utredning om händelserna i Filadelfia Knutby och de lärdomar kristenheten kan dra av misstagen där.

Den 14 januari i år hade Elisabeth Sandlund en ledare i tidningen Dagen med rubriken: ”Pingst behöver tillsätta en haverikommission om Knutby”. Artikeln kom i samband med att rättegången inleddes mot tre tidigare pastorer i Filadelfia Knutby. I dag vet vi att alla tre fått fällande domar. Detta är den juridiska delen. Sandlund skrev i sin ledare: ”Men för svensk kristenhet är inte sista ordet sagt. Och det bör det inte heller vara. De dyrköpta erfarenheterna från Knutby behöver tas till vara och bearbetas”.

Läs mer Pingst behöver tillsätta en haverikommission om Knutby

Dagen efter, 15 januari, kom en intervju med Daniel Alm i Dagen där han avvisade en sådan haverikommission. Som exempel på åtgärder som Pingst gjort, hänvisade Daniel Alm till ett seminarium i Pingstkyrkan i Uppsala 2005 och en artikel som publicerats i Pingst.nu.

Läs mer Haverikommission om Knutby-församlingen avvisas av Pingst

Nu i juni har SVT:s "Uppdrag granskning" publicerat 6 avsnitt om Knutby på SVT-play. Den 18 juni skrev Peter Halldorf en debattartikel i Dagen. Han hänvisar till dessa avsnitt om Knutby. Halldorfs slutsats att den så kallade fundamentalismen skulle vara en anledning till de uppkomna missförhållandena i Knutby delar jag inte. Halldorf hänvisar till ett uttalande om bibelsyn av en ung pastor på Pingst pastors årskonferens. Men av citatet att döma var det ganska likt vad Assemblies of God med 67 miljoner medlemmar står för i sin teologi. Jag tror få skulle komma på tanken att stämpla Assemblies of God som sekt.

Men det är inte detta ämne som jag vill fokusera på i denna artikel. Peter Halldorf har dock rätt i detta: "Ingen förväntar sig annat än att pingströrelsens företrädare markerar avstånd och avsky inför det som utspelat sig i Knutby. Men självkritiken, rannsakan över vad det är i den egna teologins och andlighetens dna som varit katalysator för denna katastrof, väntar ännu". Vi ser alltså hur behovet av en utredning av Filadelfia Knutby väcks gång på gång.

Läs mer Peter Halldorf: Fundamentalism finns på fler håll än i Knutby

Händelserna i Knutby har inneburit ett landsomfattande trauma för hela kristenheten och för pingströrelsen i synnerhet. Det har tyvärr skapat bränd mark för evangeliet under överskådlig tid. Jag tror inte det räcker att som pingstledning hänvisa till vad man gjorde 2004/2005. Behovet av en rejäl utredning kommer att fortsätta poppa upp tills den har gjorts. Väldigt mycket hände efter 2004 och under tidsperioden fram till hösten 2016. Under denna period var i och för sig Filadelfia Knutby uteslutna ur pingströrelsen. Men merparten av dess cirka 100 medlemmar kom från denna rörelse och har sina släktingar och vänner där och därmed finns den nära kopplingen fortfarande till pingströrelsen.

En utredning av Filadelfia Knutby i syfte att förebygga risken att något liknande åter sker vore mycket välkommet! Andra aktörer har också granskat, senast nu SVT:s ”Uppdrag granskning”. Granskningar utanför pingstledningens kontroll kan ge negativ publicitet av pingströrelsen. Detta är ytterligare en anledning till varför pingstledningen borde ta initiativet till en utredning.

Läs mer David Svärd: Knutby är helt unikt i Pingst

En utredning skulle kunna ge input till utbildningsmaterial som kan användas vid bibelskolor, pastorsutbildningar samt vidareutbildningar av församlingsledare och anställda i församlingar. Jag ser minst tre huvudområden i en sådan kommande utredning:

Teologi – snedvriden teologi

Kyrkofadern Irenaeus skrev redan på 100-talet hur sekter jobbade med teologin: ”Tänk dig en mosaik som föreställer en kung. Ledarna tar bitarna och arrangerar om dem, så att de liknar en räv”. De flesta som kom till Knutby kände igen mosaikbitarna. Efter hand försvann vissa bitar som till exempel nåd och förlåtelse, andra bitar flyttades om. Det blir så förvirrande när vi känner igen bitarna men inte ursprungsbildens helhet. Hur kan en kommande utredning ge råd och vägledning så att vi vakar över den sanna helhetsbilden av Guds ord?

Ledarskap – maktmissbruk och härskartekniker

Maktmissbruk och härskartekniker tillämpades frekvent under senare år i Knutby. Men så var det inte hela tiden, utan det blev värre ju längre tiden gick. Maktmissbruk kan förekomma överallt i samhället, men i kombinationen med osund karismatik blir missbruket värre. Hur upptäcker vi denna typ av missbruk i tid så att det går att stoppa?

Människor – hantering av medlemmars behov av hjälp och upprättelse

Ytterst handlar det om människorna som kommit i kläm. Jag arbetade under 2017 som församlingskonsult i Knutby. En person i församlingsledningen i Knutby sa till mig under hösten 2017: ”Hade vi blivit lämnade ensamma i början av 2017 hade det blivit som en härdsmälta i människors liv. Vi hade inte vetat vart vi skulle ta vägen om alla dörrar stängts”. Hur hjälper vi människor som hamnat som offer i liknande situationer som i Knutby? Hur hjälper vi dem in i nya sammanhang där de kan upprättas och känna sig trygga?

Jag vädjar till pingstledningen att starta detta viktiga arbete. Det skulle kunna ge hela kristenheten mycket lärdom inför framtiden.

Läs mer Frida Park: Öppna samtal om Knutby motverkar felaktig sektstämpel

Följ hela debatten om Knutby

Fler artiklar för dig