17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kyrkans satsningar behövs främst där människor bor - i städerna

Hur ska frikyrkorna tänka kring församlingarna i utflyttningsbygd? Kraften måste läggas där den behövs bäst, skriver Ulf Sundkvist.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar