09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Allan Emrén: Ökad CO2-halt har naturliga orsaker utanför vår kontroll

Luftens ökande halt av CO2 har naturliga orsaker, utanför människans kontroll.

1 av 2
Endast för prenumeranter
Fler artiklar