Debatt

Fem pastorer: Folkmordet på kristna i Nigeria döljs

Det är ett svek att svenska politiker inte talar klarspråk om vad som sker mot kristna i Nigeria, skriver debattörerna.

1 av 7

Islamistiska fulaniherdar dödade nyligen 14 kristna i delstaten Kogi, tio mil söder om Nigerias huvudstad Abuja. 13 personer tillhörde samma familj och flera av dem var barn.

Enligt den nigerianska människorättsorganisationen Intersociety har omkring 32 000 kristna mördats av olika islamistgrupper i landet sedan 2009. Tillsammans med Pakistan är Nigeria även det land där kristna drabbas av mest våld, rapporterar Open Doors. Samtidigt vittnar rapporter om hundratals nedbrända kyrkor och åtskilliga kidnappningar av barn. Sedan 2010 har jularna präglats av ett blodigt mönster av attacker mot kristna. År 2014 uppmärksammades Boko Harams bortförande av 276 kristna skolflickor, varav ett hundratal fortfarande saknas. Tusentals andra flickor befinner sig i samma situation.

Människorättsorganisationer har därför nu börjat tala om ett folkmord på kristna i Nigeria. Den 30 januari i år varnade människorättsorganisationen Christian Solidarity International (CSI) FN:s säkerhetsråd för att "villkoren för folkmord har mötts i Nigeria". I juni släppte en tvärpolitisk grupp i brittiska underhuset rapporten "Nigeria: Unfolding Genocide?" som beskriver hur kristna systematiskt dödas av terrorrörelser som Boko Haram, militanta fulaniherdar och Islamiska staten i Västafrika (ISWAP). Även om dessa grupper inte delar samma vision, tillämpar de samma strategi och riktar sig specifikt mot landets kristna befolkning.

I Sverige har förföljelsen av kristna i Nigeria nästintill osynliggjorts av medier och politiker. När TT, Aftonbladet och en rad andra svenska tidningar skrev om attacken i delstaten Kogi nämndes inte offrens kristna identitet – bara att motivet kan ha varit en "långvarig dispyt om landrättigheter". Inte heller när fem hjälparbetare avrättades av Boko Haram i juli bemödade sig svenska medier att informera om motivet bakom morden. I en inspelning sa nämligen en av mördarna själv att detta var en varning "till alla de som används av otrogna för att konvertera muslimer till kristendomen".

När utrikesminister Ann Linde (S) nyligen fick en riksdagsfråga om kristnas situation i Nigeria undvek hon att nämna vare sig folkmord eller den systematiska förföljelsen av kristna i landet. I stället skrev hon om "spänningar mellan olika grupper" och om "konflikten mellan nomadiska herdar och bofasta bönder", som att det rörde sig om två likvärdiga parter. Ingenstans i riksdagssvaret nämns Boko Harams eller ISWAP:s terror. Inte heller UD:s senaste landspecifika rapport om Nigeria, som utrikesministern hänvisade till, nämner de kristnas situation. Däremot skildras andra minoriteters utsatthet.

Ann Linde menar att konflikten ”ofta ges en religiös prägel”, men att det ”bottnar i huvudsak i bristen på tillgång till allt knappare resurser, såsom vatten och betesmark”. Givetvis är naturresurser en viktig orsak men det går inte att bortse från den religiösa dimensionen. Detta klargörs i en rapport till brittiska UD om förföljda kristna som kom häromåret. I stycket om fulaniherdarna står det: ”det riktade våldet mot kristna grupper i gudstjänstsammanhang visar att religion spelar en nyckelroll”. Ett aktuellt exempel kommer från april 2018 då islamistiska fulaniherdar dödade 19 gudstjänstdeltagare, inklusive två präster, i samband med en katolsk mässa i centrala Nigeria.

Organisationen Genocide Watch, vars analysredskap beskrivs som en varningsklocka för att förebygga folkmord, har talat om folkmord i Nigeria sedan 2012. Deras statistik visar att Boko Haram, ISWAP och fulanijihadister tillsammans har dödat fler människor i Nigeria än IS i Irak och Syrien. I ett seminarium i somras sa professor Gregory Stanton, ordförande för och grundare av Genocide Watch, att "varje enskild person av de 7 600 människor som fulanimilisen har dödat sedan 2015 har varit kristna. Det är folkmord. Det är den avsiktliga utrotningen helt eller delvis av en religiös grupp."

Stanton avvisade även att den dominerande förklaringen skulle vara en konflikt mellan bönder och boskapsskötare: ”Fulani anländer nu med vagnslaster av sina krigare, kanske ett hundratal, och de massakrerar helt enkelt en kristen by. De lämnar den muslimska byn i närheten helt i fred”.

I dag bor det omkring 5 000 kristna i Sverige med ursprung i Nigeria. De ser med oro på det ökande våldet mot släktingar och trossyskon i hemlandet. När svenska politiker inte talar klarspråk om vad som sker mot kristna i Nigeria är det ett svek mot dessa och de ideal om solidaritet med medmänsklighet som Sverige bekänner sig till. Lördagen den 22 augusti är det FN:s nyinrättade Minnesdag för offren för religiös förföljelse. Det borde inte ha varit svårt att uppmärksamma världens mest förföljda grupp då.

Samuel E. Nweze, pastor Equmeniakyrka Hallunda

Ike Ohajekwe, pastor New Life Stockholm (Evangeliska frikyrkan)

Femi Leke, pastor Shalam Ministries International, Stockholm

Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen

Läs mer Dödandet av kristna i Nigeria kan röra sig om folkmord

Fler artiklar för dig