18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Allan Emrén: Pengar som satsas på minskade koldioxidutsläpp är bortkastade

Någon mekanism, som inte vi råder över, styr mängden CO2 i atmosfären, skriver Allan Emrén i sin slutreplik.

1 av 2
Endast för prenumeranter
Fler artiklar