17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Alla kristna borde adoptera ett utsatt område

De utsatta områdena är också Sverige! Det gäller vårt fosterland.

De senaste dagarnas nyheter beträffande kriminalitet och våld i Sverige har fått ytterligare en dimension. Medier avslöjar att ett stort antal “klaner” ligger bakom kriminaliteten i landet. Bakgrunden är tragisk: Flyktingar kom till Sverige från Libanonkriget i slutet av 1960-talet och i stället för att integreras i det svenska samhället bildades små slutna grupperingar med sina egna lagar och värderingar. Dessa sammanslutningar finns nu på ett flertal orter i landet där man utövar kriminalitet i olika former.

Man kan fråga sig hur det har kunnat gå så illa. Hur kunde samhället, våra myndigheter, låta det gå så långt? Men faktum kvarstår: Så här ser det ut just nu.

Egentligen ska vi kristna ställa oss frågan, hur kunde vi vara så blinda, vara så sovande, så upptagna med annat så att vi inte uppfattat att Herren manat oss att stå på muren för landet?

Ett exempel på där denna klanbildning lyckats brytas är Angered utanför Göteborg. Där har myndigheterna börjat samarbete, gjort kraftfulla insatser för att bryta familjernas makt. Detta har visat sig framgångsrikt!

Jag tror att det måste bli ett radikalt uppvaknande hos oss troende, ett uppvaknande som resulterar i handling. Låt oss prioritera denna sak. Gå till handling! "Adoptera" ett utsatt område i bön, evangelisation och relationer. De utsatta områdena är också Sverige! Det gäller vårt fosterland – vi måste agera och det gemensamt, över samfundsgränserna.

Låt oss räkna med hjälp från Herren. Han säger ”älska era ovänner, gör gott mot dem som förföljer er”. Kom ihåg att vi har andliga vapen som är mäktiga inför Gud, och för Honom ska alla knän en dag böjas och alla tungor säga ”Jesus är Herre”. Låt oss be i Jesu namn: ”Herre, hjälp oss”!

Birgitta Svensson, HässelbyFler artiklar från Debatt