21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Outbildade ska inte hantera svårt psykiskt sjuka kyrkomedlemmar

Ibland finns det lite väl orealistiska förväntningar på vad en pastor eller ledare har förmåga till. De kan omöjligen fungera vare sig som psykolog eller terapeut, om de inte också har utbildning för det, skriver specialistsjuksköterskan Jennifer Ravstam.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar