Debatt

Valrörelsen i USA riskerar att urholka hela demokratin

Måtte de kyrkgrenar som värnar medmänsklighet vara kraftigare och ha mer livskraft än de som stödjer Donald Trump, skriver Lars Sjöstrand.

Som student på Columbia Theological Seminary i Atlanta deltog jag 1983 i en kurs i amerikansk kyrkohistoria, ledd av professor Erskine Clarke. I ett samtal om kyrkan och det amerikanska samhället sa han om demokratin som styrelseskick: “Demokrati är inte ett perfekt system, men det är det bästa vi har”.

Demokratiska länder har länge utgått från att demokrati som idé och styrelseskick kommer att anammas av allt fler. Som det ser ut nu är demokratin på tillbakagång. Inte bara för att tidigare diktaturers försök att införa demokrati har misslyckats och återgått till auktoritära former. I dag är ett av demokratins absoluta nav, USA, på väg att brytas ner och närma sig uppluckring av de demokratiska institutionerna.

USA:s president och republikanernas presidentkandidat i det stundande valet, Donald Trump, förtalar medier: “Fake news” har blivit var mans ord. Han har etablerat ett dubbelt juridiskt system där andra villkor gäller för honom och hans krets, än de som gäller övriga rättssystemet – och hans justitieminister backar upp. Trump börjar skjuta det demokratiska systemet i sank när han uppmanar folk att rösta två gånger, med både poströster och vid valurnorna den 3 november. Han använder militären mot sin egen befolkning för att vinna politiska poäng. Presidenten och hans administration smutskastar oppositionen och dem som ropar på värdighet och sanning.

Rädsla föds, göds, styr.

—  Lars Sjöstrand

Tyvärr är smutskastning en metod som båda partierna i USA gjort sig skyldiga till – men Trump och folket runt honom är i en klass för sig. I detta nu är Joe Biden, demokraternas presidentkandidat, och Demokraterna utmålade som vore de katastrofen, det fullständiga förfallet. Kommer de till makten raseras (det vita) USA. Detta är berättelsen man matar in i Trumps stödbas – trots att de vet att Donald Trumps egen moral, värdighet, empati kan ifrågasättas. Men fienden ses som värre och Trump som den ende som kan stå denne emot. Inte minst många evangelikaler har både byggt grunden till och låtit sig dras in i en spindelväv av söndrande och nedbrytning av mänsklig och samhällelig värdighet – med en uppfattning att Trump är “Guds utvalde”. Och att “den andra människan” är ett hot. Rädsla föds, göds, styr.

Allt detta sker i ett land som har tron på varje människas värde och värdighet inskriven i konstitutionen, en konstitution som har byggt, värnat och försökt leva demokrati sedan nationens tillblivelse. Konstitutionen låter Trump sig inte ledas av – han och hans administration visar ständigt att de inte bryr sig om den.

Att det i Amerika också parallellt förekommer överlägsenhet och rasism mot urinvånare och färgade människor är den ständigt mörka skuggan över de höga idealen. Nedbrytandet av demokrati och människors lika värde oavsett härkomst, hudfärg, tro eller läggning sker inte bara i USA. Det sker i Ryssland. Ungern. Belarus. Turkiet. Rörelser i denna riktning finns i flera europeiska länder, även här. I flera länder sker denna nedbrytning i någon grad av symbios med företrädare för någon religiös riktning.

Jag lever i ett land som ännu värnar demokratin, det gemensamma och människans värdighet. Jag värderar detta högt. Inte bara för att jag är svensk och uppfödd med det. Jag värderar det just som kristen. I demokratin är mångfald och medmänsklighet inbyggt som värden i alla friheter, rättigheter och skyldigheter som konstitutioner och grundlagar slår fast. Dessa värden är som jag ser det djupt förankrade i evangeliet om den Gud som i Kristus av kärlek ger sig själv fullständigt för världen och människorna.

Därför är jag djupt bekymrad över utvecklingen i USA och andra länder där demokratin bryts ner. Oroad även för vårt land. Det är med sorg jag ser att grenar i kyrkans träd stöder och förstärker denna utveckling. Jag hoppas att de grenar som värnar demokrati och medmänsklighet är starkare och mer livskraftiga.

Som Erskine Clarke sa: “Demokrati är inte ett perfekt system, men det är det bästa vi har”. Alternativen är värre. Mycket värre.

Fler artiklar för dig