Debatt

Visa unga att våld och makt inte hör ihop med kärlek och sex

Replik. Att verka för en förändrad mansnorm, bättre sexualundervisning och stärka föräldrar att ta samtalen om sex och porr med sina barn - det är några exempel på viktiga saker att arbeta med för att komma till rätta med porrens destruktiva konsekvenser, skriver Elise Lindqvist och Cilla Eriksson.

Elise Lindqvist och Cilla Eriksson

Ingen har nog missat att porren är en destruktiv vana som allt fler faller offer för. Josef Edebol tog nyligen i en artikel upp alla baksidor som kommer av porrkonsumtion. Vi kan alla mer eller mindre se och förstå att porren har negativa konsekvenser för våra relationer och för våra liv i stort. Porren kommer med en hög prislapp för många i form av destruktiva relationer och dåligt psykiskt mående. Frågan vi bör ställa oss är hur vi kan förhindra detta. Hur kan vi på sikt rent konkret stoppa denna utveckling i en tid där vi alla har smartphones och där porren är ett klick bort? I en tid där den fria sexualiteten har blivit en av många avgudar.

Det finns flera saker att göra.

Vi menar att vi, i ett samhälle där allting har blivit så sexualiserat och där porren handlar mycket om makt och förnedring av kvinnor, behöver skapa nya normer. Vi behöver ett förändrat mansideal. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram positiva manliga förebilder – män som står upp för kvinnor när de ser män sexualisera en kvinna i det offentliga rummet, eller när ojämlika och ojämställda värderingar och attityder kommer till uttryck. Vi behöver bli bättre på att hedra och lyfta fram män som respekterar kvinnor – sådana män borde utgöra det nya mansidealet. Och vi får inte glömma bort att vi faktiskt har många bra manliga förebilder som vågar gå emot denna destruktiva porrindustri.

Läs mer: Bristande sexualundervisning riskerar ungas hälsa

I grunden är detta en fråga om människosyn, där människans okränkbara och lika värde behöver uppvärderas. Värderingar är något som formas hos oss tidigt i livet, därför bör också värdegrundsarbetet påbörjas i tidig ålder. En viktig del i detta är en bra och balanserad sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Problemet är att RFSU, som i dag är den organisation som sköter majoriteten av all sexundervisning i skolan, är positiv till både porr och sexköp.

Vi behöver undervisa om att våld och makt inte hör ihop med kärlek. Och att både män och kvinnor ska behandlas med respekt – också i sovrummet.

—  Elise Lindqvist och Cilla Eriksson

RFSU är en organisation som är mycket liberal och för den fria sexualiteten, en sexualitet som inte kopplar ihop kärlek och sex utan uppmuntrar till gränslös sexuell njutning och att testa sig fram. Vi tror att vi som kristna behöver resa oss upp och inta en mer offensiv ställning när det kommer till just detta. I dagsläget är porren många barns första kontakt med sex. Så ska det inte behöva vara. Sex- och samlevnadsundervisningen borde verka för att ge unga en kritisk förståelse av pornografi. Vi måste på ett konstruktivt sätt våga öppna för en dialog i ett tidigt skede kring detta. Vi behöver mer och bättre undervisning om relationer, jämställdhet, makt och våld. Barn och ungdomar behöver i skolan få lära sig att sex och kärlek hör ihop. Vi behöver undervisa om att våld och makt inte hör ihop med kärlek. Och att både män och kvinnor ska behandlas med respekt – också i sovrummet.

Vi behöver också ett ökat engagemang för den här frågan. Vi behöver alla reagera och säga ifrån när vi ser, hör eller läser om attityder och värderingar som inte grundas på en sund människosyn som bygger på mäns och kvinnors lika värde. Ansvaret ligger hos var och en av oss. Vi måste tillsammans agera när vi ser varningstecken i vår närhet. Vi behöver peka på fördelarna med sunda relationer och inspirera unga genom att visa på det som faktiskt fungerar och ger långsiktig tillfredsställelse.

Vi behöver våga prata mer om sex och porr både i kyrkan och i samhället i stort.

—  Elise Lindqvist och Cilla Eriksson

En ytterligare sak att arbeta med är föräldrarnas ansvar att prata om porr och sex med sina barn. Vi tror att många föräldrar i dag inte känner sig bekväma med att ta det samtalet med sina barn. Vi tror att föräldrar behöver stöttning i hur de ska ta sex- och porrsnacket med barnen. En idé är att ta upp det på föräldramötet i skolan. Föräldrarna och skolan bär ansvaret för barnen och måste bli bättre på att lyfta de här frågorna tillsammans med barnen.

Sedan tror vi i stort att vi behöver våga prata mer om sex och porr både i kyrkan och i samhället i stort. Vi behöver skapa fler plattformar där det är okej att prata om dessa saker. Tyvärr är det fortfarande så tabubelagt i kyrkan och detta gör att många som är utsatta för sexuellt våld eller är den som utför våld eller sitter fast i ett porrberoende inte vågar prata om det.

Vi behöver dessutom verka för ett större civilkurage i samhället, mod att våga gripa in när vi ser barn och unga som far illa. Tiger du om det du sett och hört accepterar du också det du sett och hört. Vi behöver oftare fråga oss själva: Vad skulle Jesus ha gjort? Han stod aldrig tyst och tittade på när någon behandlades illa, han grep in. Det ska också vi som är Jesu söner och döttrar göra.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig