Debatt

Att vilja förbjuda abort är ett rimligt ställningstagande

Hur intellektuellt försvarbart är det att hävda att det ofödda barnet är en människa med okränkbart människovärde och på samma gång förneka det ett rättsskydd, skriver Nasrin Sjögren och Annette Westöö.

Dagens ledarsida kommenterar nyligen en Expressenartikel om abortmotståndet i Sverige och nämner bland annat vår organisation MRO (Människorätt för ofödda).

MRO verkar för precis det som efterlyses i artikeln – en attitydförändring. Vi vill först och främst tala till människors hjärtan genom att visa vad en abort gör med ett litet barn. Vi har många gånger sett att vårt tillvägagångssätt fungerar, inte minst genom de många kvinnor i krisgraviditet som vänder sig till oss för hjälp efter att ha sett våra bilder på webben. En lagändring är inte vårt första mål, men det är en naturlig del i en långsiktig förändring av ett samhälle.

Det är tydligen en fruktansvärt extrem och skamlig åsikt. Vi kan inte se det så.

—  Nasrin Sjögren och Annette Westöö

Många kristna kämpar med näbbar och klor mot titeln abortkritiker, och vissa abortkritiker kämpar i sin tur med all kraft mot “anklagelsen” att de vill förbjuda abort. Det är tydligen en fruktansvärt extrem och skamlig åsikt. Vi kan inte se det så. Tvärtom är det ett mycket rimligt – och medmänskligt – ställningstagande och inget att skämmas över och hymla om.

Vi kan vända på steken: Hur intellektuellt försvarbart är det att hävda att det ofödda barnet är en människa med okränkbart människovärde och på samma gång förneka det ett rättsskydd? Byt bara ut “ofödda barn” mot någon annan grupp människor så blir absurditeten uppenbar: “Vi anser att äldre över 75 är människor med människovärde, men vi anser inte att det ska vara kriminellt att döda dem.” Det är en position som i längden är omöjlig att försvara och den visar att man egentligen, innerst inne, inte är övertygad om att de ofödda barnen är människor som du och jag.

Vi vill precis som Dagen ha en nollvision för aborter. Men om vi gör jämförelsen med nollvision i trafiken: Man kan staka ut en inriktning för samhället och möjliggöra goda insatser, men det är väl ingen som menar att vi kan vara utan lagarna som förbjuder folk från att köra berusade eller från att överträda hastighetsbegränsningarna? Att en lagstiftning inte lyckas göra en oönskad företeelse om intet är inget argument för att lagen inte ska finnas. I ett civiliserat samhälle har man lagar som skyddar mänskligt liv.

Vi är glada över tidningen Dagen och andra kristna sammanhang som uttrycker en vilja i rätt riktning i abortfrågan, men vi längtar också efter att fler ska våga ta steget till ett radikalt ställningstagande för våra ofödda bröder och systrar och fullt ut betrakta dem som medmänniskor. Allt vad vi inte gjort för dem har vi inte heller gjort för Honom som vi ska möta på domens dag.

Nasrin Sjögren, taleskvinna Människorätt för ofödda

Annette Westöö, styrelseledamot och volontär Människorätt för ofödda


Dagens opinionsredaktör Frida Park svarar direkt:

Dagen har aldrig hävdat annat än att vi är stolta kritiker av såväl svensk abortlagstiftning som abortpraxis. Att kalla sig abortkritiker är ju knappast förbehållet dem som helt vill förbjuda abort.

I min ledare tar jag avstamp i det okränkbara människovärdet som grund till varför det behövs en nollvision för aborter. Men det MRO verkar ha läst texten illa.

Först och främst förnekar vi inte ofödda ett rättsskydd. Vi vidhåller att det vid en graviditet finns två skyddsvärda individer: kvinnan och barnet. Därtill gör MRO sig skyldiga till samma tankefel som de som hävdar att abort handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. MRO:s märkliga parallell till äldre över 75 år håller helt enkelt inte eftersom exemplet talar ju om en person att ta hänsyn till, inte två.

Också trafikjämförelsen haltar. Det är inte aktuellt att lösa problemet med trafikdöd genom att förbjuda all trafik. Däremot stiftas lagar som syftar till att nå så nära nollvisionen som möjligt. På samma sätt innebär en nollvision för aborter att propagera inte för ett totalförbud utan för reformer som minimerar antalet.

Frida Park, opinionsredaktörKommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig