31 oktober 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Cyniskt av Moderaterna att vilja skära ner på biståndet

Replik. Moderaternas planer på att skära ner på biståndet till förmån för skattesänkningar är inget annat än en uppvisning i den moderata paradgrenen ta från de fattiga och ge till de rika, skriver Janine Alm Ericson.

Världen brinner. I flera fall dessutom bokstavligt. I klimatförändringarnas spår fattar skogar eld i en omfattning vi aldrig sett förut och runt om i världen har människor redan tvingats lämna hus och hem när vattennivåerna stiger. Klimatkrisen är här och nu och det är världens fattiga som drabbas först.

Det här är dagens verklighet. Och vid sidan av den finns ännu en: där demokratin i många länder backar tillbaka och där coronapandemins konsekvenser slagit hårt mot de redan mest utsatta. Hunger, fattigdom och en utveckling som helt har stannat av eller backat tillbaka är den nya verkligheten för hundratals miljoner människor.

Läs tidigare inlägg: Nio representanter för biståndsvärlden: Biståndet är inte till för att främja svenska intressen, Moderaterna!

Läs tidigare inlägg: Hans Wallmark och Magdalena Schröder: Biståndets resultat måste stå i centrum

Men så finns det, uppenbarligen, ytterligare en verklighet: Moderaternas. Som i stället för att se på verkligheten med samma glasögon som vi andra väljer att se världens fattiga som en besparingsmöjlighet. Moderaterna presenterar stolt på landets debattsidor att de i sin budget skär ner på biståndet för att i stället lägga pengarna på skattesänkningar. Det kan inte ses som något annat än ännu en i raden av uppvisningar i den moderata paradgrenen att ta från de fattiga och ge till de rika.

Pandemi eller ej – jag skulle ifrågasatt Moderaternas vilja att skära ner på ambitionerna om en bättre värld i vilket fall. Men att de lägger fram förslag om att biståndet ska kapas i dag är cyniskt. Vi ser hur världens fattiga har drabbats hårdast av coronakrisens konsekvenser och när vi andra ser ett gemensamt ansvar ser Moderaterna åt andra hållet.

Inför andra framstår det som omöjligt att motivera varför färre hungerpaket ska nå barn som svälter eller varför utbildningar för barnmorskor ska bantas ner på.

—  Janine Alm Ericson

Men vilka delar i biståndet är det egentligen Moderaterna vill dra ned på? Det är svårt att svara på, och det är fullt förståeligt. Inför andra framstår det som omöjligt att motivera varför färre hungerpaket ska nå barn som svälter eller varför utbildningar för barnmorskor ska bantas ner på. Och konstigt vore det annars, så visst – att partiet väljer att klä neddragningarna i andra ord är fullt förståeligt. Men konsekvenserna blir inte mildare för det.

Jag är stolt över den skillnad som vårt bistånd gör i världen. Över att flickor får gå i skolan, att uppbyggnad av demokratiska institutioner stöttas och över att sjukvård byggs ut. Jag är stolt över att vi är med och klimatsäkrar utsatta samhällen runt om i världen och över att vi är med och skapar förutsättningar för fler att ta del av makten. Jag är stolt över att svenskt bistånd fungerar.

Det är varken, jag, Miljöpartiet eller regeringen som slår fast att det biståndsarbete vi gör faktiskt gör skillnad och träffar rätt. Det är OECD som tydligt har konstaterat att Sveriges bistånd når de mest utsatta i världen, träffar rätt och skapar förändringar, både i systemen och i människors vardag.

Att Moderaterna trots både brinnande klimat- och demokratikris och en pågående världsomspännande pandemi fortsätter att envist vilja ta från världens fattigaste och ge till världens rikaste är tyvärr inte förvånande. Men det skapar ändå fler frågor än vad som besvaras. Moderaterna kommer behöva bekänna färg och berätta vilken del av ambitionerna för en bättre värld de tycker ska kastas i papperskorgen för att på hemmaplan plocka poänger i ett populistiskt politiskt spel.

Jag är stolt över att tillhöra det parti som står stadigt när det blåser och inte vänder kappan efter vinden – vartåt den än blåser. Vårt bistånd är inte välgörenhet – det är våra ambitioner om att bygga ett bättre samhälle och en mer rättvis värld.

Fler artiklar