31 oktober 2020

En tidning på kristen grundDebatt

KD:s politik riskerar att göra oss politiskt hemlösa

Många trogna KD-anhängare känner inte längre igen sig i Kristdemokraternas politik, skriver Christina Waern.

Många ute i landet har följt och stött KD genom medgång och motgång. Vi har stått upp för att värna människan, alltifrån det ofödda livet till att ge en värdig ålderdom. En judisk-kristen humanism har varit grunden. Vi har stått upp för de i dagens samhälle obekväma sanningarna om livets okränkbarhet, inte utan att utstå spott och spe för dessa värderingar.

Är det populistiska tankegångar som styr politiken i hopp om att få fler anhängare?

—  Christina Waern

Men i dag verkar den ekonomiska politiken, om än en så viktig del av politiken, ha blivit viktigare än att värna människovärdet.

I dag talar partiet om att bygga fängelser i utlandet. Varifrån kommer en sådan tanke? Hur kan man garantera rättssäkerheten och en human behandling i ett annat land med en människosyn grundad på en annan ideologi än den som ligger till grund för det svenska rättssystemet?

Är det populistiska tankegångar som styr politiken i hopp om att få fler anhängare? För oss trogna KD-anhängare blir resultatet att vi inte kan identifiera oss med partiet. Gör oss inte politiskt hemlösa.


Fler artiklar