31 oktober 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Behåll fokus på Jesus när det stormar

Den enda medicin som råder bot på oro är att samarbeta med Jesus, skriver Antima Linjer.

När världen kastas omkull. När det vanliga mötet försvinner. När kramar inte existerar. När gemenskap blir isolering. När omsorg i form av närhet blir omsorg i form av avstånd. När man glömmer av sig, sträcker ut armarna och vill omfamna någon men personen mitt emot säger: Nej inte än. När ett leende kan förändra så mycket mer än vi någonsin kan ana.

Vi lever i en tid när vi alla mer eller mindre är starkt påverkade av viruset som härjar över vår värld. Vi försöker vara starka. Vi klarar det så länge det håller sig ifrån oss men när det slår till med full kraft är det lätt att tappa fotfästet.

Hur kunde det bli så här? Vem ska vi skylla på? Kan vi skylla på någon? Känns det bättre att skylla på någon? Och i så fall varför? Frågetecknen är många. Att leva i en ständig ovisshet kring hur det kommer att se ut påverkar oss mer än vi anar. Vi försöker räkna ut och förstå vad som komma skall. Men om vi funderar för mycket kan vi tappa fokus.

Precis som Petrus gjorde när han släppte sitt fokus på Jesus och såg de höga vågorna. Med ens började han tvivla utifrån vad han såg och sjunka. Petrus blev inte bara osäker på ifall han skulle klara det, nej, han följde linan ut i att tänka att han faktiskt inte skulle komma att klara det.

Gud har aldrig lovat att det ska vara lätt men han har lovat att vi aldrig behöver vara ensamma.

—  Antima Linjer

Gud har en plan för oss oavsett om vi tror det eller ej. Han manar oss att gå framåt med honom oavsett vad vi möter. Gå framåt med blicken fäst på honom, på korset. När du stirrar på något förlorar det som finns i periferin sin påverkan på oss, men släpper vi fokus kommer plötsligt vågorna farligt nära.

Jag har ibland önskat att jag skulle kunna knäppa med fingrarna så att det oroliga och jobbiga försvinner. Mitt liv har varit tufft men när jag lärde känna Jesus insåg jag att jag inte behöver klara allt själv längre. Jag vet i dag att den enda medicin som råder bot på oro är att samarbeta med Jesus. Gud har aldrig lovat att det ska vara lätt men han har lovat att vi aldrig behöver vara ensamma. Så i dag knäpper jag med fingrarna för att påminna mig om vad vår levande Gud har gjort för mig.

Jesus säger i Matteus 28:20: “Jag är med er alla dagar intill tidens slut”. Inte varannan dag, inte var tredje dag utan alla dagar intill tidens slut.


Fler artiklar