05 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Genom familjerna vinner vi Sverige för Jesus

En familjekampanj som är tänkt att nå ut till alla generationer, skriver Tommy Nilsson

Sverigeflagga
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Familjen är en av grundpelarna i Guds skapelseordning. Den är tänkt att vara länken som håller samman generationerna i ett samhälle. I dag finns krafter som vill krossa och bryta ner familjen, och det är något jag tror är av ondo.

Jag är övertygad om att Gud vill nå Sveriges befolkning med evangelium, och jag tror att han vill göra det genom familjen. Det fina är att om vi når en generation, då blir effekten att vi också når de andra generationerna. Därför behöver vi som kristenhet hitta vägar att nå ut – eller rättare sagt att nå in – med evangelium till familjerna. Men hur ska vi göra det?

Den kallelse till mission som Jesus gett oss handlar om att nå dem som inte är nådda.

—  Tommy Nilsson

I våra kyrkor har vi en väldigt fin och bra verksamhet,för såväl barn, ungdomar som vuxna. Tyvärr nås inte familjer som finns utanför kyrkan i någon större omfattning, men den kallelse till mission som Jesus gett oss handlar om att nå dem som inte är nådda, om att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Vad har vi som kyrka för visioner att nå ut med det glada budskapet?

Jag skulle vilja se en gemensam satsning av kristenheten i Sverige, kanske något som liknar kampanjen “Från minus till plus” som många av er kommer ihåg. En familjekampanj som är tänkt att nå ut till alla generationer!

Jag tror verkligen på en ny andeutgjutelse över vårt land, och vi behöver Guds kraft, kärlek och ledning för att ett genombrott ska ske.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt