06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

KD har lämnat anständighetens väg

Har inte KD vridit för hårt på sin inre kompass om inte ens barnens rätt får stå i vägen för möjligt stöd från SD till en framtida M-KD-regering, skriver Caisa Lund.

Ensamma barn i överfyllda båtar utanför Haifas hamn med hopp om ett nytt hem, undan förföljelsen i Europa. Föräldrar på järnvägsstationen i Helsingfors tar farväl av sina barn när de skickas till Sverige för att undkomma kriget. Ingen har antytt att föräldrarna haft några andra motiv än att rädda sina barns liv – inte förrän Ebba Busch började tala om att föräldrar av taktiska skäl kan splittra familjer (Agenda 10/11 2019).

Men är det någon skillnad på föräldrar och föräldrar eller mellan 1939 och 2019? Med motiveringen att föräldrar inte ska kunna skicka iväg ensamma barn på en farlig resa för att senare kunna komma efter som anhöriginvandrare, beslutade KD:s riksting förra året att barn under 18 år måste kunna försörja sina föräldrar för att få återförenas i Sverige. Då vi inte tillåter barnarbete är frågan: Hur ska ett skolbarn finna ro under detta krav?

Barnet på flykt måste framstå som hjälplöst men samtidigt också som oberoende av andra.

—  Caisa Lund

Men det skaver i logiken om vi säger att vi bara ska välkomna de mest utsatta som annars riskerar att fastna i flyktingläger, samtidigt som vi kräver ekonomiska resurser för att få stanna. Barnet på flykt måste framstå som hjälplöst men samtidigt också som oberoende av andra.

Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Rädda barnen, Bris och Röda korset har påtalat att KD:s förslag är svårt att förena med konventionens artiklar 3 och 10: “Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” och “barn har rätt att återförenas med sin familj om den splittrats.”

Har inte KD vridit för hårt på sin inre kompass om inte ens barnens rätt får stå i vägen för den variant av “januariöverenskommelse” som Jimmie Åkesson vill “sätta på pränt” (Agenda 18/10) för att stödja en M/KD-regering? Busch säger: “Jag är inte säker på att det behöver kompromissas så mycket med SD … det finns tillräckligt mycket närliggande politik” (Svt 8/9) – särskild samsyn finns i “en stram migrationspolitik” (Svenska Dagbladet 29/10). Alltså just i den fråga där SD är som mest extremt.

På Barnkonventionsdagen den 20 november vädjar jag till att anständigheten må bli till hjälp att stå emot om majoritetens värderingar rasar.

Fler artiklar från Debatt