06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

FN behövs i dessa turbulenta tider

Förenta nationerna syftar kort och gott till att göra gott för mänskligheten, skriver Lennart Lindgren.

Förenta Nationernas arbete är viktigare än någonsin. Vår samtid präglas av konflikter och nationalism. För att inte tala om klimatförändringar som hotar våra efterlevandes framtid. Dessutom urholkas den biologiska mångfalden. David Attenboroughs aktuella film “Ett liv på vår planet” säger allt om planetens och mänsklighetens tillstånd. Se filmen och begrunda.

FN föddes 1945 som en reaktion på andra världskriget. Syftet var “att rädda kommande släktled undan krigets gissel”. 51 stater bildade FN. I dag är 193 stater medlemmar. I grunden är det en styrkedemonstration. Men FN:s akilleshäl är Säkerhetsrådet där fem permanenta stater – de fyra segrarmakterna efter andra världskriget, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien utökat med Kina – har veto. Det är här de stora konflikterna avgörs, och tyvärr leder det ofta till fortsatta krig och lidanden. Flera tunga utredningar, en av dem ledd av vår före detta statsminister Ingvar Carlsson, har föreslagit en reformering – men de fem veto-staterna vill inte släppa sitt “privilegium”.

Fanns inte FN skulle det behöva uppfinnas.

—  Lennart Lindgren

Samtidigt måste lovordas allt avgörande positivt som FN står för: UNEP (miljöorganet), UNICEF (barnfonden), UNIFEM (utvecklingsfonden för kvinnor), UNDP (utvecklingsorganet), FN:s klimatpanel, för att nämna några i den långa raden av specialorgan. Aktuell nu är Världshälsoorganisationen (WHO) med dess hantering av pandemin. Och så måste förstås FN:s livsmedelsprogram WFP nämnas, som i år får Nobels fredspris. FN själv fick fredspriset 2001.

Kanske kan man se FN som ett isberg. Den lilla toppen syns med Säkerhetsrådet och olika tillkortakommanden. Men därunder finns en oerhört stabil bas med många specialorgan, fredsbevarande styrkor och initiativ som syftar till fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling (Agenda 2030). Kort sagt: Att göra gott för mänskligheten.

FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 satte till exempel i gång ett omfattande miljöarbete runt om i världen. Konferensens rubrik var “Only One Earth”. Visst är det så: Vi har bara en enda jord, ett enda jordklot. Det måste vårdas för en hållbar framtid.

David Attenborough har genom decenniers folkbildning bidragit till medvetenhet. Och nu stormar ungdomar fram med Greta Thunberg i spetsen för att medvetandegöra om klimatkrisen.

I grunden är FN folkens organ. Fanns inte FN skulle det behöva uppfinnas, därför att det är mänsklighetens och jordklotets hopp om en hållbar framtid. Jag önskar 75-åringen FN lycka och välgång!

Fler artiklar från Debatt