31 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Orimligt att pricka präst som erbjöd digital nattvard

Det krävs inte präster eller kyrkobyggnader för att nattvard ska kunna firas, skriver Arne Winerdal.

Jag läser i Dagen om hur domkapitlet i Stockholm prickar en präst som, när kyrkorna i coronatider är stängda, ville hjälpa medlemmar att ta emot nattvarden och därför inbjöd till digitalt nattvardsfirande. Jag tycker att detta är ett orimligt sätt att låta tvivelaktiga principer gå före enskilda människors rätt till nattvard. Att fira nattvard är en överlevnadshandling. För Mellanösterns kristna, som jag har levt länge tillsammans med, rör det sig faktiskt om precis det. Där firar de kristna nattvard på bussar, i bilar, på torg och varhelst det är möjligt för att klara ännu en dag av yttre tryck från majoriteten.

För mig är det en ryggmärgsreaktion att ta avstånd från Stockholms domkapitel och dess orimliga hållning: Det måste gå att fira nattvard med både vatten, Coca-Cola och vin på egen hand utan att den gudomliga avsikten går förlorad!

Under mina år som Ibra-medarbetare i Mellanöstern lärde vi känna många kristna hjältar i regionen. Varje dag måste de lita på att den kristna tron håller. Annars mals de snabbt ned av den tunga propagandan för majoritetens religion. Nattvarden har blivit en kraftkälla som får dessa Mellanösternkristna att överleva när det yttre trycket är kompakt.

Det krävs inte ordinerade präster för att det här ska fungera – oavsett vad Stockholms domkapitel säger.

—  Arne Winerdal

Kristna i Sverige firar nattvard någon gång i månaden under ganska traditionella former för att minnas det Jesus gjorde för oss när han dog för våra synder. Men i Mellanöstern fungerar nattvarden också som en ständig kraftkälla, en slags “daglig dos” för att klara de närmaste timmarna. Nattvardsfirandet är inte bundet till kyrkobyggnader eller vigda präster som delar ut bröd och vin. I flera av Mellanösterns länder har de kristna inte ens någon kyrka att gå till. Ändå blomstrar husförsamlingar i hermetiskt stängda länder som Libyen och Jemen.

“Vi överlever inte utan kraften i nattvardsfirandet”, förklarade en av våra medarbetare när hon dök upp på Ibra-kontoret med vin och bröd under armen. “Vi behöver fira nattvard just nu”, förklarade hon och vi fick omgående en givande stund tillsammans kring Herrens bord. Har du tänkt på nattvarden som en överlevnadshandling i svåra situationer?

Vi har en medarbetare i Egypten som heter Refaat. En av hans vänner hade en dröm: Hon såg i drömmen hur Refaat blev ihjälkörd i en bilolycka. Kvinnan berättade om sin upplevelse när hon mötte Refaat i Kairo. Han tog det på stort allvar. “Nu går vi till bilen och firar nattvard”, sa Refaat. Sedan delade man bröd och vin mellan framsätet och baksätet i hans Toyota och bad Gud om beskydd. Ett tag senare kraschade Refaat med bilen i den hektiska Kairo-trafiken men han klarade sig oskadd.

Använd nattvarden som en extra kraftkälla i ditt liv! Det krävs inte ordinerade präster för att det här ska fungera – oavsett vad Stockholms domkapitel säger.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar