Debatt

Hoten från artificiell intelligens motas genom mänsklig gemenskap

Slutreplik. Det är gemenskap och beroende vi behöver träna oss i – inte total självständighet, skriver Johan Tyrberg.

I min debattartikel i Dagen 5/11 om artificiell intelligens ville jag lyfta frågan om människans förhållande till den nya, intelligenta tekniken. Jag skrev i min avslutning: “När vi betraktar intelligenta maskiner och robotars utveckling blir det allt klarare hur unikt det är att vara människa och de värden som ligger i själva existensen människa.” Vår människosyn behöver vara grundad i övertygelsen om att vi som människor är skapade till Guds avbild. Vi är den enda varelsen som är just Guds avbild. Det betyder något stort!

I de första kapitlen i Bibeln läser vi att Gud upprepar konstaterandet att allt är gott. En gång säger Gud att det är mycket gott och det är när allt är klart och Gud kan vila. En gång säger Gud att det inte är gott. Det är när människan konstateras vara ensam (1 Mos 2:18). Gud är i sin singularitet på något sätt en gemenskap, “Låt oss göra människor till vår avbild”. Gemenskap är alltså en grund för skapelsen medan ensamheten är något som inte anses bra. Det kan i detta sammanhang betonas att det är bra att vara själv ibland, men det är något annat.

Kanske borde vi i stället hjälpa varandra att vara beroende av varandra och bära varandra?

—  Johan Tyrberg

I biståndspolitiken säger vi ibland att vi ska hjälpa människor att kunna klara sig själva. Är det verkligen ett gott mål? Kanske borde vi i stället hjälpa varandra att vara beroende av varandra och bära varandra? Se gärna Galaterbrevet 6:2.

Inom utvecklingen av artificiell intelligens har det ibland sagts att målet är att människan ska slippa arbeta. Men är det ett gott mål? Det är snarare en aspekt av att vara människa, en skapad medskapare, en Guds avbild, att man genom sitt arbete vill bidra i skapelsen. Artificiell intelligens kan avlasta mycket i arbetslivet, men ingen vill nog egentligen bli befriad från allt arbete.

Nej, precis som T. Peter Ljung skriver i Dagen 19/11 behöver vi människor varandra. Vi behöver vara behövda av varandra. Det är gemenskap och beroende vi behöver träna oss i – inte total självständighet. Det är i det gemensamma arbetet vi skyddar oss från alla de hot som kommer ur de verk vi själva orsakar.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig