20 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kampen mot islamismen måste föras med full kraft

När människors frihet och värdighet kränks, när tillvaron slås i spillror och tusentals familjer tvingas fly för sina liv duger det inte att förhålla sig passiv, skriver KD:s utrikespolitiske talesperson.

Lars Adaktusson: Kampen mot islamismen måste föras med full kraft
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Oroväckande rapporter visar att Islamiska staten trappar upp attackerna i Syrien och Irak. De senaste månaderna har avskyvärda terrorattentat även riktats mot länder som Frankrike och Österrike. Halshuggningen av den franske läraren Samuel Paty, avrättningarna av gudstjänstbesökarna i Nice och attentatet vid synagogan i Wien visar att islamismen inte känner några gränser.

Att mer måste göras för att öka säkerheten och bekämpa den islamistiska extremismen i vår del av världen är uppenbart. Samtidigt sker den snabbaste tillväxten av jihadistiska och islamistiska grupperingar i Väst- och Centralafrika. I Mali, Niger och Burkina Faso har terrorattackerna femfaldigats sedan 2016. Kyrkor bränns, skolor stängs. Enbart under förra året mördades över 4 000 människor på grund av det extremistiska våldet – och det fortsätter:

Nyligen mördade Boko Haram 110 jordbrukare i nordöstra Nigeria, de flesta av offren fick sina halsar avskurna. I maj avrättades 27 personer i ett antal islamistiska attacker riktade mot tre byar i centrala Mali, byar som till övervägande del bebos av kristna. I mars dödades nära hundra lokala soldater i Tchad vid en av Boko Harams dödligaste attacker i landets historia. Samtidigt pågår våldsamma strider mellan islamistiska terrororganisationer och rebellgrupper i Somalia, på Sinaihalvön och i gränsområdena mellan Tanzania och Moçambique.

Utgångspunkten i Sveriges internationella agerande måste vara att aldrig kompromissa med grundläggande värderingar.

—  Lars Adaktusson

När människors frihet och värdighet kränks, när tillvaron slås i spillror och tusentals familjer tvingas fly för sina liv duger det inte att förhålla sig passiv. Utgångspunkten i Sveriges internationella agerande måste vara att aldrig kompromissa med grundläggande värderingar om människovärde, mänskliga rättigheter och demokrati. Detta visar vi i olika sammanhang, inte minst genom deltagandet i militära fredsframtvingande insatser under ledning av FN, Nato eller EU.

När riksdagen i morgon (onsdag 9/12) behandlar de svenska insatserna i Afghanistan, Irak och Mali är det som kristdemokrat självklart att stödja regeringens förslag om att förlänga mandaten. Kristdemokraterna är stolta över Sveriges internationella insatser och vi riktar ett varmt tack till de män och kvinnor inom svenska Försvarsmakten som år efter år gör enastående insatser i arbetet för en fredlig utveckling.

Särskild vikt just nu har stabiliseringsinsatserna i Mali. Mot bakgrund av islamismens snabba tillväxt på den afrikanska kontinenten är den internationella närvaron där av central betydelse. Genom att stödja Sveriges deltagande i såväl FN-insatsen Minusma som den stridande delen, Task Force Takuba, bidrar vi till ökad säkerhet för befolkningen. Malis säkerhetsstyrkor tillförs nödvändiga resurser i kampen mot väpnade terrorgrupper både i det egna landet och grannlandet Niger.

När detta är sagt ska det också sägas att humanitära insatser och bistånd i högre grad måste riktas till de länder där Sverige deltar med militära insatser. Fred och stabilitet är en förutsättning för utveckling, samtidigt är konfliktdrabbade länder ofta i stort behov av hjälp utifrån. Därför krävs bättre samordning och samstämmighet mellan bistånd och säkerhetspolitik. Stödet till att bekämpa islamistiskt våld måste öka, samtidigt som sanktionsinstrumentet oftare används mot länder som sponsrar och sprider extremism.

Verkligheten visar att den internationella kampen mot islamism och jihadism måste föras med full kraft. Oavsett var de finns har världen inte råd med några säkra zoner för islamistisk terrorism. Behovet av internationellt samarbete och solidaritet med terrordrabbade länder är centralt. Även i vårt land måste kampen mot terrorismen intensifieras och effektiviseras. Så att friheten består – och fler kan känna hopp för framtiden.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt