Debatt

Ungdomar lämnar församlingen - inte nödvändigtvis tron

Det kan finnas många orsaker till att en ung människa glider bort från församlingen, skriver Gunnar Swahn.

I rapporten “Här för att stanna” presenteras siffror som tyder på att så många som hälften av alla ungdomar i frikyrkorna kommer att lämna tron när de blir vuxna. Rapporten är skriven av Olof Brandt och P-O Flodström på Bibeln i dag. Samtidigt önskar de att någon tar sig an frågan och gör en mer genomarbetad studie kring ämnet. Detta berättade tidningen Dagen om fredagen den 11 december.

Detta är en viktig fråga att ta sig an. Den är viktig för ungdomarna själva men också för församlingar, förkunnare och föräldrar. Därför är jag tacksam att frågan lyfts. Ändå är det något som skaver när jag läser artikeln. Är det korrekt att säga att så stor andel ungdomar lämnar tron? Eller handlar det om att en så stor andel lämnar sin aktiva kyrkogemenskap? Utan att ha läst rapporten tror jag att det handlar mer om det senare.

Det kan finnas många orsaker till att en ung människa – och det gäller även äldre – glider bort från församlingen. Det är en förlust för både dem som glider bort och dem som är kvar. Vi behöver varandra för att växa och utvecklas i vår tro. Att isolera sig kan leda till att man tappar tron. Men en del kanske behöver dra sig undan för att hitta sin tro!

I alla sådana skiften kan du behöva ställa dig frågan om vem du är och vad tron betyder för dig i den nya livssituationen.

—  Gunnar Swahn

I brytningstiden mellan att vara ung och ung vuxen har många behov av att bearbeta sin tro och betrakta den från utsidan under en tid. Håller ungdomens svartvita bild och självklara svar för vuxenlivets frågor och livspussel? Ja, tron håller för det. Men den kanske måste formuleras om och levas ut på ett annat sätt.

Varje gång en människa går in i en ny fas i livet utsätts hon för den utmaningen. Du börjar en ny utbildning, du bildar familj, familjen kanske spricker, du går vidare i karriären, du blir allvarligt sjuk, du tillfrisknar, du går i pension, du slutar jobba. I alla sådana skiften kan du behöva ställa dig frågan om vem du är och vad tron betyder för dig i den nya livssituationen. Det är inget märkligt. Vi behöver förbereda oss själva och varandra för den processen. Och framför allt behöver vi hjälpa de unga i församlingarna att hantera dessa perioder. För lär man sig det som ung är det en hjälp för hela livet.

Jag tror att vi behöver vara försiktiga med att sätta likhetstecken mellan att lämna gemenskapen och lämna tron. Det hjälper ingen att växa i tron i dessa fasväxlingar om man uppfattas som en som inte längre har en tro. Risken är att ett sådant likhetstecken i stället leder längre bort.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar