21 januari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Äldre behöver göra sina röster hörda

I ett samhälle som premierar ungdom och produktivitet är det oundvikligt att äldre sätts på undantag, skriver Alf Ronnby.

Tusentals gamla har dött i covid-19. Stora brister i äldreomsorgen är en av flera orsaker. Självklart leder detta till kritik och diskussion om hur det här samhället förhåller sig till sina gamla människor. En viss ringaktning är påtaglig. Men det är inget nytt.

Ända sedan den industriella revolutionen har samhället genomgått en stor och snabb ekonomisk och social förändring, där gamla människor blivit allt mindre efterfrågade. Framstegstron skapar nya värderingsmönster. Teknisk och ekonomisk kunskap sitter i högsätet. Livserfarenhet, social kunskap och moral blir snabbt föråldrat och mindre värderat.

I praktiken urholkar detta den sociala närheten och kontakten, och med det känslan av gemenskap.

—  Alf Ronnby

Det leder också till att unga och produktiva slutar bo och leva tillsammans med de gamla, vilket leder till att avståndet mellan de produktiva och de improduktiva ökar markant. I praktiken urholkar detta den sociala närheten och kontakten, och med det känslan av gemenskap.

Den bittra sanningen är att de gamla i detta samhälle, som sätter produktivitet och materiell utveckling över allt annat, i praktiken är överflödiga och en kostnad som de produktiva får bära.

Det låter oundvikligt att gamla kommer att ringaktas. Gamla behöver därför söka gemenskap med likasinnade och se till att få gehör för sina intressen och synpunkter i politiken. Vi som är 65 år och äldre utgör 20 procent av befolkningen vilket kan ge ett mycket stort inflytande i politiken. Utnyttja det!

Fler artiklar från Debatt