06 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kyrkans kamp mot droger får aldrig upphöra

Starka krafter verkar för att legalisera droger. Bibelord pekar på att användning av dylika substanser inte är tillåtet, skriver Per-Ola Larsson.

I en artikel i Dagen den 7 januari kan man läsa att arkeologer funnit rester av drogen marijuana på en tempelsten vid utgrävningar i det israeliska området. Det skulle tyda på att marijuana använts i religiösa sammanhang flera hundra år före Kristus. Den svenska översättningen av Nya testamentet talar inte om droger. Men på 24 ställen i Gamla testamentet och fem ställen i Nya testamentet förekommer det grekiska begreppet pharmakeia, som är en beteckning på konsumtion av narkotiska substanser. Pharmakeia är till svenska översatt med trolldom. Det torde tolkas så att droger användes vid utövandet av svart magi. Eftersom Bibeln varnar för trolldom torde det betyda att narkotika inte är tillåtet.

Den kristna Kyrkan har tagit avstånd från narkotikakonsumtion. Det visar bland annat De errore religionum profanorum (Om galenskaperna i de hedniska religionerna) skriven på 300-talet av den förste kristne romerske senatorn Julius Firmicus Maternus.

Framtida arkeologer får inte finna rester av droger när de gräver ut gamla kyrkor!

—  Per-Ola Larsson

Men starka krafter arbetar numera för att legalisera narkotika. Förbundet Humanisterna har till exempel på sitt förlag Fri Tanke gett ut bland annat Michael Pollans bok Psykedelisk renässans. Pollan visar att narkotiska preparat är en del av många religioners liturgier. Han påstår att bruk av en del droger, som till exempel LSD, ger andliga upplevelser. Det gäller därför för de kristna kyrkorna att fortsätta kampen mot narkotika. Framtida arkeologer får inte finna rester av droger när de gräver ut gamla kyrkor!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt