Debatt

Kyrkan måste tillbaka till korsets budskap

Ingen väckelse kan komma utan syndaånger och omvändelse bland Guds folk, skriver Arne Brännström.

Vi befinner oss i en mycket allvarlig tid. Det är inte bara en pandemi som lamslår Sverige, det pågår också en upptrappad avkristning i landet. Kristen tro förpassas alltmer från det offentliga rummet till det privata, men det är framför allt inom kristenheten som avfallet sker. Evangeliet har för många mer blivit en filosofi om hur man ska få sitt vardagspussel att gå ihop. Guds folk kompromissar med världen och löper stor risk för sekulär anpassning. Den andliga sömnaktigheten breder ut sig. Som troende måste vi nu göra ett val och bestämma oss för vem vi ska tro på och tjäna.

Tidigare i historien har den kristna tron varit en del av vår kultur, men i och med avfallet från Gud och gudsordet har detta upphävts. Biblisk tro är inte längre den rådande principen i svensk kultur utan har förpassats till historiens skräpkammare. Men mitt i landets avfall från Gud måste det finnas kristna som står emot det andliga och moraliska förfallet som omger dem och som strävar efter att hålla fast vid Guds Ord. När kulturen i samhället alltmer går mot att bli antibiblisk och anti Gud måste den kristna tron bli en motkultur. Vi måste bli människor som sörjer över det som händer och känner nöd för utvecklingen. Vi måste bli människor som uthålligt ber att landet ska vända om till Gud igen och som ber om ett andligt uppvaknande i svensk kristenhet. Guds folk måste i dag mer och mer bli ett profetiskt folk i stället för att vara en del av den omgivande kulturen.

Vi måste bli människor som uthålligt ber att landet ska vända om till Gud igen.

—  Arne Brännström

I en tid av förfall måste den som vill söka Guds helighet leva avskild från det omgivande samhällets kultur och avskild till honom. Det går inte att kompromissa och tjäna två herrar. En samhällskultur som är besatt av att belöna och tillbe sig själv kommer naturligtvis att förkasta det som är själva sinnebilden för ett sant lärjungaskap: ett liv i Jesu efterföljd.

I avfallets tid måste Guds folk bli mer och mer oberoende av den omgivande kulturen, måste skilja sig från dess gudsfientlighet och bli en motkraft för Gud. De som lever helhjärtat för honom kommer att vara de redskap som Gud använder för att förverkliga sina syften i den yttersta tiden. De måste vara frimodiga, modiga och fullständigt trygga i Gud. Vi måste bli mer beroende av Gud i bönen, i bibelordet och i gemenskapen med honom.

I jakten på välstånd, framgång och självförverkligande har också “talet om korset” kommit att bli en stötesten för många. Det kan upplevas som för arrogant för moderna människor. Men Guds folk måste tillbaka till en sund förkunnelse om korset. Vad är korset? Jo, korset är Guds altare, där han offrade sig själv för en hel mänsklighet. Vi måste tillbaka till korsets budskap – en dårskap för den som går förlorad, men en kraft till frälsning för den som tror.

Sverige behöver väckelse 2021! Ingen väckelse kan komma utan syndaånger och omvändelse bland Guds folk. Vi som kristna har ett val, men för att väckelsen ska komma måste det också finnas ett beslut att vända åter till Gud. “Men – om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land” (2 Krön 7:14).

Låt din vilja ske, Gud.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar