27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sveriges ansvar för att evangeliet når alla folk har inte upphört

Vi har en fantastisk missionshistoria men frågan är: Vad skriver vi för historia nu, skriver Anders Carlsson.

När Youth with a mission’s (YWAM) grundare Loren Cunningham på 1960-talet kom till Västafrika och utmanade församlingarna att gå ut i mission blev de västerländska missionärerna nervösa: “Det är ju vi som är missionärer, inte de.” Det fanns ett “vi” och ett “dom”. Sändande och mottagande. Men, som Cunningham poängterade, när det står “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” så talar Gud till alla. Mission är för alla!

En fras växte fram ur den här uppenbarelsen: “From all nations to all nations”. Det är Guds plan, att alla nationer på olika sätt ska vara till välsignelse för andra nationer. I dag ser vi mycket av det här, tack Gud för det! I Sverige har vi uttrycket “mission i retur” vilket jag tycker är fjuttigt och otillräckligt, som att det skulle handla om någon slags återbetalning. Men ändå, det är gott att vi har börjat erkänna att det ska vara ett flöde i båda riktningarna.

Ofta har vi svårt att hålla två (eller flera) tankar i huvudet samtidigt. Vi får inte bli endimensionella och tänka att nu är det tid för kyrkan i syd att missionera. Det är tid för kyrkan i syd att missionera, men det är också tid för oss att missionera. Varför? För att Gud har sagt det. Och för att vi som global kyrka gemensamt förvaltar de goda nyheterna om Jesus Kristus och har ansvar för att de predikas tills alla folk har fått höra.

Det återstår många folkgrupper dit evangeliet inte nått.

—  Anders Carlsson

Mission är en kraft som har tagit de goda nyheterna om Jesus till många platser och människor. Nu är det en ny tid för mission: Gud kallar nya missionärer, unga som gamla, både från väst och från länder som vi kanske inte är vana vid. Det kan se ut på olika sätt, men alltid med samma mål: Att genom ord och gärning i den helige Andes kraft göra alla folk till Jesu lärjungar.

När jag möter kristna från andra länder händer det gång på gång att de tackar mig för de missionärer som sänts ut från Sverige för att starta församlingar, skolor och mycket annat. Vi har en fantastisk missionshistoria men frågan är: Vad skriver vi för historia nu?

På något sätt har vi vaggats in i en falsk bild av att mission inte behövs längre, att vi är färdiga med missionsuppdraget. Så är det inte. Det återstår många folkgrupper dit evangeliet inte nått, många språk har fortfarande inte Bibeln översatt och även i länder där det finns kristna behövs det missionärer.

Jag tror att det är en ny tid för mission. Gud vill på nytt inspirera oss till att ! Han vill att hela kyrkan är involverad i mission på olika sätt, det kan vara att be eller att ge eller att gå. Vill du vara med och se till att det blir en ny, stor missionsvåg från Sverige? Jag vill.

Fler artiklar från Debatt