27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tuve Skånberg: Enda alternativet var att godkänna pandemilagen

Replik. Situationen krävde att regeringen fick tillgång till en tillfällig covid-19-lag som ett redskap att dämpa pandemin, trots de uppenbara bristerna i lagens beredning, skriver Tuve Skånberg.

KDU Stockholm har rätt i att pandemilagen har stora brister, inte minst i beredningen av den. Regeringens hantering av den tillfälliga covid-19-lagen är värd kritik.

Historien är värd att upprepa: När pandemin slog till i våras presenterade regeringen en tillfällig lag som gällde i tre månader. Lagen var demokratiskt och konstitutionellt otillräcklig, och otillräckligt beredd, vilket både vi och nästan alla remissinstanser påpekade. På grund av det exceptionella läget valde vi att acceptera den under vissa förutsättningar, som att föreskrifter som regeringen kunde ge utifrån lagen omedelbart skulle underställas riksdagen. Den tillfälliga lagen skulle ge regeringen andrum att återkomma med en bättre beredd lag. Regeringen valde att inte använda lagen som hastats igenom riksdagen, och hänvisade till att smittspridningen minskade kraftigt under sommaren, och att den inte behövdes. Lagen blev därför aldrig förlängd.

Regeringen missbedömde pandemins utbredning, dödlighet och kraften i höstens andra våg, och försatt tiden att snabbt bereda en ny tillfällig covid-19-lag som hade kunnat vara ett kraftigt verktyg för att dämpa smittspridningen redan under hösten.

När väl lagstiftningsarbetet alltför sent startade på hösten ville regeringen att den tillfälliga covid-19-lagen skulle börja först till sommaren. Det var givetvis oacceptabelt, så vi krävde att lagens ikraftträdande tidigarelades. Regeringen bestämde sig för att den skulle träda i kraft i mars i stället, vilket fortfarande var alldeles för sent sett till smittspridningen i samhället. Regeringen hastade då fram lagen under julhelgen, med utsatt ikraftträdande till 10 januari.

Är vi nöjda med regeringens förfarande? Nej, men vi hade inga alternativ. Riksdagen har inte samma utredningsmöjligheter som regeringen. Vi hade inte kunnat ta fram en dylik lag själva. Lagen har nu också genomgått avsevärda förbättringar sedan Justitieombudsmannen lämnade sitt remissvar. JO var för övrigt också nästan ensam om att avstyrka lagen. De flesta andra remissinstanser ansåg att den behövdes, även om de var kritiska i flera delar till utformningen och beredningstiden.

Nu krävde situationen att regeringen fick tillgång till en tillfällig covid-19-lag som ett redskap att dämpa pandemin, trots de uppenbara bristerna i lagens beredning. Över en halv miljon svenskar har blivit smittade av coronaviruset, flera av dem med långa sjukskrivningar framför och bakom sig. Över 10 000 svenskar har dött, företrädesvis äldre. Det är uppenbart att hårdare restriktioner krävts. Och när de nu infört, ser vi också ett möjligt ljus i tunneln. Just nu ser vi en nedåtgående trend i antalet döda, smittade och iva-inlagda. Vi får hoppas att den håller i sig.

Fler artiklar från Debatt