Debatt

Lämna inte unga kristna åt sitt eget öde

Kyrkan och hemmet behöver arbeta sida vid sida för att ge barn och ungdomar förutsättningar för ett fördjupat lärjungaskap, skriver Frida Igefjord och Johanna Bode.

I början av december släppte Bibeln idag rapporten “Här för att stanna”. Än en gång blev vi påminda om hur viktig barn- och ungdomstiden är för formandet och upptäckandet av den kristna tron. Rapporten sätter fingret på det vi alla redan visste: Allt för många av dem som växer upp i våra församlingar lämnar också församlingen. Grunden till att många unga vuxna lämnar sin tro läggs redan när de är barn och ungdomar. Vi måste göra detta bättre.

När jag (Frida) skulle skriva min kandidatuppsats på ALT för två år sedan ville jag skriva om de av mina vänner som växt upp i kyrkan men lämnat sammanhanget och även lämnat sin kristna tro. Detta resulterade i en kvalitativ studie med fyra intervjuer som presenteras i uppsatsen “Det är okej att va kristen varannan dag …” Jag är så glad och tacksam för responsen som uppsatsen fått. Många har läst den, och min bön är verkligen att den ska få ge ringar på vattnet och att församlingar ska lära sig något av att lyssna på dessa människors berättelser.

Intervjuerna i uppsatsen bekräftade den norske teologen Erling Birkedals teori om att en tro som håller genom vuxenblivande behöver byggas såväl socialt, emotionellt som kognitivt. En ung människa behöver sociala faktorer som gemenskap, bekräftelse och trygghet. Likaså behövs de emotionella delarna av tro som erfarenheter av Gud, bönesvar och upplevelsen av att tron ger mening. Även kognitiva faktorer som resonemang, samtal och ärliga funderingar formar en ung människas tro.

Vi behöver vara många vuxna som sluter upp kring de barn och unga som växer upp i dag.

—  Frida Igefjord och Johanna Bode

Som församlingsledare behöver vi möjliggöra för alla dessa tre delar i formandet av vår verksamhet och de platser där unga människor växer i sin tro. Men också i hemmet behöver föräldrar möjliggöra för dessa tre faktorer. Familjen bör vara en trygg gemenskap där det finns utrymme för andliga erfarenheter och samtal om tro.

När vi välsignar barnen i vår gudstjänst är den akten inte bara en familjeangelägenhet utan en församlingsangelägenhet. “It takes a village to raise a child” (det krävs en by för att uppfostra ett barn) är ett känt talesätt. Detsamma gäller inte minst för hur man fostrar en lärjunge! Birkedal menar att det är viktigt med signifikanta andra, viktiga vuxna, som den unge kan spegla sig i. Unga människor behöver flera goda förebilder för hur ett äkta kristet liv ser ut. Det finns många undersökningar som visar hur viktiga föräldrar och mor- och farföräldrar är för sina barn och barnbarn. Vi behöver vara många vuxna som sluter upp kring de barn och unga som växer upp i dag.

Det är vår erfarenhet att de barn- och ungdomsledare som finns i församlingar i vårt land gör sitt yttersta för att nå den unga generationen i sin verksamhet. Men den största delen av barn och ungdomars tid spenderas hemma med familjen. Därför behöver också församlingsledningen tänka in hur föräldrar rustas i församlingens verksamhet för att kunna leda sina barn och ge tron vidare till dem. Om vi verkligen anser att det är en församlingsangelägenhet att barn och unga ska växa i sin tro behöver också församlingsledningen ta ett större ansvar i att stötta föräldrarollen. Ofta har föräldrar lämnats ensamma i det uppdraget. Vi som församlingar behöver bli bättre på att stötta och rusta föräldrar att vara de andliga ledare barnen behöver. Den kristna tron är en personlig tro men den är inte privat. Tron växer i gemenskap och familjen är den viktigaste gemenskapen som barn och ungdomar finns i.

På Pingst ung har vi under de senaste åren haft relationen mellan kyrka och hem på vårt hjärta. Vi har sett hur föräldrar lockas att lägga ut tron på entreprenad till kyrkan och hoppas på att barn- och ungdomsledare kan ge deras barn det som de själva tycker är svårt att ge. Vi tror att vi måste se att kyrkan och hemmet går sida vid sida och är viktiga för unga människor som växer upp och växer i sin tro. Allt med syftet att skapa ännu bättre förutsättningar för en stärkt tro och ett fördjupat lärjungaskap hos våra barn och ungdomar.

Vi vill bli bättre på att stötta församlingar så att de kan stötta föräldrar. Vi tror att vår uppgift är att skapa utrymme för samtal kring frågor som rör relationen mellan kyrkan och hemmet samt bistå med fortbildning för ledare och pastorer. Under kommande år ligger det här som ett fokusområde för oss och vi längtar efter att se föräldrar bli styrkta och rustade i den lokala församlingen.

Vi behöver ta nya tag på det här området, och vi behöver göra det nu. Vi kan inte se på när unga människor går miste om livet med Jesus. För att lyckas behöver vi alla hjälpas åt!

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar