Debatt

Islamic Relief tar avstånd från all slags antisemitism och våldsförhärligande

Replik. Anklagelser om att Islamic Relief skulle ha kopplingar till Muslimska brödraskapet blir inte mer sanna för att de upprepas, skriver Amira Malik Miller.

En pojke i Jemen sköljer sitt ämbar innan han hämtar vatten från källan.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

I sin debattartikel i Dagen påstår Aron Emilsson att Islamic Relief skulle ha kopplingar till externa grupperingar såsom Muslimska brödraskapet. Denna anklagelse upprepas dessvärre ofta, men det gör den inte mera sann. Tvärtom saknar anklagelsen helt belägg.

Islamic Relief välkomnar däremot saklig granskning, och de senaste tio åren har våra insatser genomgått över 500 interna och externa granskningar, merparten externa. Detta görs för att säkerställa att biståndsmedel används rätt, nämligen för att stötta de hårdast drabbade i konflikter och katastrofer, samt att tillsammans med lokalsamhällen minska sårbarheten och bygga långsiktig hållbar utveckling.

Detta är oacceptabelt och står i strid med Islamic Reliefs värderingar.

—  Amira Malik Miller

Under sommaren 2020 avslöjades det att företrädare för Islamic Relief Worldwide postat antisemitiska och våldsförhärligande kommentarer i sociala medier under 2014 och 2015. Detta är oacceptabelt och står i strid med Islamic Reliefs värderingar. Personerna fick lämna sina poster med omedelbar verkan. Sedan dess har Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige fortsatt vårt arbete med att säkra att företrädare och medarbetare lever upp till våra värderingar och vår uppförandekod.

Islamic Relief samarbetar i stor utsträckning med andra organisationer för att nå människor i kriser och åstadkomma långsiktig utveckling i Sverige och internationellt. I Jemen samarbetar vi med FN-organet World Food Programme för att nå hungrande människor, och i Etiopien med Unicef för att säkra utbildning för barn. Vi har också bland annat samarbetat med Lutheran World Federation och World Vision. I Sverige är vi mycket stolta över vårt samarbete med Svenska kyrkans församlingar på Södermalm och med Stockholms moské, för att välkomna nyanlända inom nätverket Goda grannar.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig