Debatt

Skulle Jesus ha röstat på SD?

Antingen läser vi och Carl Uhr olika versioner av Sverige­demokraternas partiprogram, eller så läser vi olika biblar. Det skriver Micael Grenholm och Johannes Widlund i replik till gårdagens debattartikel.

Normaliseringen av SD i de kristna leden fortsätter, och nu är det Carl Uhr som på debattplats i Dagen (1/10) argumenterar emot Stefan Swärds tes att kristna inte ska stå i Jimmie Åkessons hejarklack (Dagen 23/9). Uhr menar att SD minsann står för en kristen värde­grund, för det står ju i deras partiprogram. Antingen läser vi olika partiprogram, eller olika biblar.

Carl Uhr upprepar myten om att SD:s politik skulle hjälpa fler flyktingar genom att de kompenserar den till 90 procent minskade invandringen med ökat stöd till UNHCR. UNHCR själva vänder sig skarpt emot att man använder dem som slagträ för att riva upp asylrätten, då de inte ens med åtta miljarder kronor till kommer kunna erbjuda den trygghet och livskvalitet som asylinvandrare får i Europa. Men därtill vill SD som enda riksdagsparti minska biståndet med hela 30 procent, så att UNHCR:s ökade anslag tas från andra biståndsorganisationer. Vi måste också komma ihåg att de invandrare vi tar emot skickar 17 miljarder (runt halva Sveriges bistånsdsbudget) i informellt bistånd till sina familjer varje år, ett bistånd som skulle strypas om SD får som de vill.

Carl Uhrs användande av statistik är under all kritik. Han räknar antalet asylsökande snarare än de som får asyl, och när han beräknar anhöriginvandrare använder han siffror från 1980 i stället för från 2007, årtalet han tidigare använde när han räknade upp asylsökande – ett mycket ohederligt och missvisande knep. Jan Tullbergs och andra SD-sympatiserande ekonomers beräkningar har fått omfattande kritik för att de inte räknar med invandrares bidrag till ekonomin i tillräckligt stor grad – OECD:s International Migration Outlook säger tvärtom att invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka.

Men att ens bedöma människors existensberättigande i det här landet utifrån huruvida de är lönsamma eller inte är något som Jesus aldrig skulle göra. Några som definitivt kostar samhället pengar är gravt funktionshindrade – men få argumenterar lyckligtvis för att de därför ska avlägsnas från det svenska samhället.

Sverige är ett av världens rikaste och mest glesbefolkade länder – länder som Jordanien, Republiken Kongo och Pakistan tar emot långt fler flyktingar per capita än vi. Uhr framställer det som att bara tio procent av de asylsökande vi tar emot är "riktiga" flyktingar då de går via Genèvekonventionen – vad han inte berättar är att alternativt skyddsbehövande, som står utanför Genèvekonventionen, är människor som flyr från krig, tortyr eller dödsstraff. Skulle Jesus skicka tillbaka dem?

Skulle Jesus ha röstat på SD med tanke på ”hotet från Islam”? Mannen som valde att grunda hela kristendomen i ett sammanhang som innebar att de första kristna var lejonmat på arenorna, blev korsfästa, förföljda, torterade och fängslade, inte i undantagsfall, utan ofta. Jesus har gett oss uppdraget att bygga kristendom från rötter upp, inte trädkrona ner. Jesus är inte rädd för Romarriket eller ”islam-hotet”, varför skulle vi vara det?

Kritiken mot massinvandring är ju också intressant i ljuset av att vi tror på en religionshistoria som säger att hela Israels folk flyttade från Egypten till Kanaan. En av Gud/Jesus auktoriserad massinvandring av sällan skådat slag. Jesus har inget problem med stora folkskaror som flyttar på sig vid förföljelse eller förtryck. Varför ska då vi ha det?

Skulle Jesus "oja" sig över 89 000 tusen asylsökande under 2014, när stora delar av Mellanöstern står i lågor och folk blir halshuggna/korsfästa/skjutna dagligen? Den lära vår Jesus gett oss säger att vi hellre ska sälja allt vi själva äger och ge det åt dem som behöver, än sitta i vårt privilegierade svenska hem och skriva självömkande texter. Den Jesus vi känner offrade sitt liv för oss. Men att vi som hans följare skulle uppoffra delar av vårt överflöd för att hjälpa behövande, det är tydligen oacceptabelt.

Den Jesus vi följer skulle aldrig någonsin rösta på SD. Då gör inte vi det heller.

Micael Grenholm och Johannes Widlund

Fler artiklar för dig