Debatt

Kristna, akta er för konspirationsteorier!

Det är mycket problematiskt att en del kristna omfamnar konspirationsteorier som underblåser en onyanserad världsbild, skriver fem kristna ledare och sjukvårdspersonal.

Det pratas ibland om “livet efter corona”. Något sådant finns inte. Covid-19 är här för att stanna. Det finns däremot vaccin som innebär att vi kan återgå till en normalitet, ett fungerande liv tillsammans med covid-19. Av denna anledning är det problematiskt att det existerar en kristen antivaccinationsrörelse. Grunden för skepticismen mot vaccin är mycket tveksam: Det handlar om att Bill Gates eller den “djupa staten” kan smyga på oss ett kontrollchip via vaccinet och att det framtagits för snabbt för att vara säkert. Att det kommer förändra vårt dna eller att pandemin egentligen bara är ett påhitt av “Big Pharma” för att tjäna pengar. Om vaccin är det snabbaste och bästa sättet för världen att återgå till det normala blir dessa påståenden viktiga att bemöta.

Till att börja med är coronavirus inget nytt påhitt. Det finns i många varianter som återkommer årligen och normalt endast orsakar förkylning. 2003 upptäcktes dock sjukdomen Sars (svår akut respiratorisk sjukdom) som orsakas av ett coronavirus. 8000 fall i 29 olika länder upptäcktes och omkring 800 avled. Covid-19 är en sjukdom som till viss del påminner om Sars. Normalt dör i genomsnitt 1700 personer per vecka i Sverige. När covid-19 spreds under våren dog som mest 2500 personer per vecka. Att påstå att pandemin egentligen inte existerar är ett hån mot dem som avlidit. Det är sorgligt att det finns kristna som menar detta, men större kunskap kan förhoppningsvis hjälpa.

Det stämmer alltså inte att covid-vaccin förändrar vårt dna.

—  Debattörerna

Vidare finns det de som är oroliga över att vaccinen som framtagits är av typen dna- eller RNA-vaccin. Man tror att detta innebär att de förändrar vår arvsmassa. Tolkningen är förståelig, men stämmer inte. I stället handlar det om att en sekvens av virusets dna eller RNA tillförs vid vaccinationen. Arvsmassa är en typ av kod för vilka proteiner som kroppen ska tillverka. När delar av virusets arvsmassa tillförs i våra celler börjar de producera virusprotein. Virusprotein är dock främmande för våra celler, vilket får immunförsvaret att reagera och producera antikroppar. Kroppen lär sig vilka antikroppar som är mest effektiva för att ta hand om det främmande materialet. Skulle en vaccinerad person då bli smittad av covid-19 på riktigt, känner kroppen igen virusets struktur och kan snabbt producera rätt antikroppar. Följaktligen kan viruset bekämpas så snabbt att vi inte insjuknar. Det stämmer alltså inte att covid-vaccin förändrar vårt dna.

Det finns också en tanke om att de som inte vaccinerar sig därmed inte heller får del av “kontrollchippet”, vilket man tror skulle medföra att dessa personer inte får röra sig på shoppingcenter eller resa etcetera. På detta sätt kopplar en del “antivaxxers” ihop odjurets tal 666 och Uppenbarelsebokens ord om märket utan vilket ingen får köpa och sälja med sitt antivaccinmotstånd. Tolkningen av talet bygger på att både latinets, grekiskans och hebreiskans bokstäver har ett talvärde. Majoriteten av nutida bibeltolkare, bland annat Mikael Tellbe, menar att talet 666 ska läsas som kejsare Nero. Det framgår av de hebreiska bokstävernas talvärde. Översatt till latin blir talvärdet 616, kejsar Nero. Sifferkombinationen 616 finns en i textvariant i ett tidigt manuskript av Uppenbarelseboken. Varför denna kryptiska formulering? Säkerligen för att de första läsarna förstod detta direkt. Under Nero (år 54–68) kom den första stora förföljelsen mot de kristna när Nero falskt anklagade dem för den stora branden i Rom år 64. Han lät även avrätta Petrus och Paulus, som enligt traditionen är begravda i Rom. Det var även Nero som startade det judiska kriget år 66 som fyra år senare ledde fram till Jerusalems och templets förstörelse. Därför sågs han som den tidens store Antikrist. Vi kan inte veta exakt vad odjurets märke står för men är säkra på att det inte är vaccinet.

Det är inte kristnas uppgift att underblåsa den onyanserade världsbild som konspirationsteoretikerna målar upp.

—  Debattörerna

Den ortodoxa kyrkan har med anledning av “det kristna vaccinationsmotståndet” försökt definiera hur vi ska identifiera konspirationsteorier och menar att dessa har fem kännetecken. Framför allt handlar det om att allt sker enligt en ond “masterplan” som planerats av flera personer tillsammans i ett mystiskt nätverk. I en samtidsmylla där polarisering och filterbubblor ökar blir riskfaktorerna extra stora för en kristenhet som sluter sig och börja tänka snett i termer om “i världen, inte av världen”.

Det är inte kristnas uppgift att underblåsa den onyanserade världsbild som konspirationsteoretikerna målar upp i svartvita penseldrag, där fokus ligger på misstro mot beprövad vetenskap och mot medier i allmänhet. Bärarna av konfliktparadigmet sätter sig i samma bur som antiteisterna och bidrar till en barriär mellan tro och vetenskap som är helt irrationell. Demagoger vill skriva en berättelse om samtiden som på sikt riskerar att skapa en allmänt utbredd misstro som sliter isär hela samhället. Vi ser det som en viktig del i det kristna lärjungaskapet att agera motkultur till detta. Som kristna är vi sända till världen för att sprida ljus, hopp och läkedom.

Hjälp till att stoppa pandemin i stället för att sprida konspirationsteorier. Vaccinera er och rädda liv!

Fler artiklar för dig